Čvc 31

7.6.2015 Fotky ze slavnosti Božího Těla na Konopišti

Dne 7.6.2015 se na Konopišti sloužila Slavnost Božího Těla (viz pozvánka). Tato slavnost začala na terase Konopišťského zámku, kde se sloužila mše svatá, kterou celebroval opat Michael Josef Pojezdný a P. Gustaw Sikora. Po ní se pokračovalo slavnostním průvodem zámeckým parkem se čtyřmi zastaveními.

Pokračování…

Čvc 23

Průvodní dopis na farní tábor od 1. do 7. 8. 2015

farní táborCesta kolem světa: 1.– 7.8.2015 Hrádek u Vlašimi

Doprava na tábořiště – vlastní. Děti je možné přivážet již od sobotního dopoledne – cca 10 hod. O plná břicha Vašich ratolestí se bude starat výborná a zkušená „kuchařka“ Jitka Wagnerová. Děti budou rozděleny do dvou skupin. Při rozdělování do skupin se snažíme brát ohled na přátelství mezi dětmi a zbytečně tak děti nestresovat tím, že budou v té které skupince samotné. Vedoucí skupinek bude Jana Vopičková, Veronika Wagnerová, Monika Wagnerová, Tomáš Pánek a Ctirad Sedláček. Ubytování je zajištěno v podsadových stanech.  Je tedy nutné brát v úvahu vhodné oblečení na spaní, spacák i karimatku.

Pokračování…

Čvc 08

Nový pan farář P. Marcel Timko se představuje

Jmenuji se Marcel Timko a od 1.7.2015 jsem farářem Římskokatolické farnosti Benešov. Světlo světa jsem spatřil 14.01.1974 v Lipanech na Slovensku. Velkou část svého života jsem prožil v rázovité obci na východním Slovensku, která se jmenuje Krivany. V současné době je známá pořádáním třídenních folklórních slavností šarišského regionu. Folklór a tradice víry jsou vůbec v této obci velmi silné. V roce 1994 jsem přijel na žádost kard. Miloslava Vlka studovat na KTF UK do Prahy, abych zde dokončil studium teologie a poté pracoval v arcidiecézi pražské. KTF UK jsem dokončil v roce 1997 a od té doby jsem v duchovní službě. Prošel jsem farnostmi Kolín, Praha-Michle, Vojenská duchovní služba v armádě SR, Praha-Holešovice, Zdislavice a nyní Benešov. Nejhezčí chvíle svého duchovního života jsem prožil ve Zdislavicích, kde jsme se velmi dobře sžili s farníky a jen velmi nerad a s velkou lítostí jsem je opouštěl. Mám ale naději, že cesty Páně jsou vždy k našemu zdokonalení v díle spásy a věřím, že tato nová výzva nás může všechny obohatit a posunout na cestě víry, blíž k Pánu.

Za tu krátkou chvíli co jsem zde, jsem už stihnul potkat spoustu krásných lidí, což mne naplňuje jistotou, že se Boží dílo zdaří.

Váš P. Marcel