Čvc 20

Benešovská sněmovní epizoda humanistického vzdělance Aenea Silvia Piccolominiho před 570 lety

K vrcholům pozdně středověké historie Benešova náležely bezesporu sněmy a sjezdy Království českého, které se poměrně často odehrávaly ve druhé polovině 15. století a v prvních dvou desetiletích 16. století ve zřícenině areálu někdejšího minoritského kláštera na Karlově, zasvěceného Nanebevzetí Panny Marie. Ten byl tak rozlehlý a kromě chybějících střech poměrně zachovalý, že funkci sněmovního místa mohl v této době ještě dobře plnit. Vzhledem k absenci střech na budovách probíhalo sněmování spíše v teplejších měsících roku, ačkoliv i z tohoto pravidla bývaly občas i výjimky (v lednu nebo v březnu). Pokračování…

Bohoslužby o prázdninách

DŮLEŽITÉ

POZOR: Od 20.7. do 6.8. nejsou bohoslužby ve všední dny ve sv. Mikuláši. Místo toho jsou pouze ve středy a pátky od 18:00 ve sv. Anně.

Standardní pořad bohoslužeb od 7.8.2021:

Bohoslužby jsou ve sv. Mikuláši od úterý do pátku od 18:00 a v neděli od 8:00 a 9:30.
Ve sv. Anně v úterky a čtvrtky od 8:00 a v soboty od 18:00.
V Okrouhlici v neděli od 11:00.

Pokud dodržíte vzdálenost alespoň 2 metry od ostatních osob (s výjimkou členů domácnosti), nemusíte mít respirátor ani chirurgickou roušku.