Pro 02

12.11.2015 proběhla přednáška “Křesťanství – nejpronásledovanější náboženství”

logo CSIPokoj všem,
jako spoluorganizátor se s vámi chci podělit o některé momenty z přednášky “Křesťanství – nejpronásledovanější náboženství” pana ing. Kahance z organizace CSI, která u nás proběhla 12.11.2015.

Pokračování…

Zář 27

Sbírka na pomoc migrantům 13. září 2015

Farní charita BenešovVýtěžek z nedělní sbírky dne 13. září 2015 na pomoc migrantům vynesl 20 751,- Kč. Částka 10 000,- Kč byla zaslána na konto Charity Brno, která s migranty přímo pracuje. Částka 10 751,- Kč byla zaslána na konto Mezinárodní křesťanské pomoci, která pomáhá křesťanům přímo v místech konfliktů a ohrožení.
Pro zájemce o konkrétní materiální pomoc či podporu formou dobrovolnické služby Farní charita Benešov odkazuje na stránky Charity České republiky, kde je možno do on-line dotazníku nabídnout svou konkrétní nabídku pomoci.
http://www.charita.cz/jak-pomahame/pomoc-cizincum-v-cr/formular-pro-pomoc-uprchlikum/

Děkujeme, že pomáháte pomáhat.
Jitka Wagnerová

Čvc 31

Fotky ze slavnosti Božího Těla na Konopišti 7.6.2015

Dne 7.6.2015 se na Konopišti sloužila Slavnost Božího Těla (viz pozvánka). Tato slavnost začala na terase Konopišťského zámku, kde se sloužila mše svatá, kterou celebroval opat Michael Josef Pojezdný a P. Gustaw Sikora. Po ní se pokračovalo slavnostním průvodem zámeckým parkem se čtyřmi zastaveními.

Pokračování…

Čvc 08

Nový pan farář P. Marcel Timko se představuje

Jmenuji se Marcel Timko a od 1.7.2015 jsem farářem Římskokatolické farnosti Benešov. Světlo světa jsem spatřil 14.01.1974 v Lipanech na Slovensku. Velkou část svého života jsem prožil v rázovité obci na východním Slovensku, která se jmenuje Krivany. V současné době je známá pořádáním třídenních folklórních slavností šarišského regionu. Folklór a tradice víry jsou vůbec v této obci velmi silné. V roce 1994 jsem přijel na žádost kard. Miloslava Vlka studovat na KTF UK do Prahy, abych zde dokončil studium teologie a poté pracoval v arcidiecézi pražské. KTF UK jsem dokončil v roce 1997 a od té doby jsem v duchovní službě. Prošel jsem farnostmi Kolín, Praha-Michle, Vojenská duchovní služba v armádě SR, Praha-Holešovice, Zdislavice a nyní Benešov. Nejhezčí chvíle svého duchovního života jsem prožil ve Zdislavicích, kde jsme se velmi dobře sžili s farníky a jen velmi nerad a s velkou lítostí jsem je opouštěl. Mám ale naději, že cesty Páně jsou vždy k našemu zdokonalení v díle spásy a věřím, že tato nová výzva nás může všechny obohatit a posunout na cestě víry, blíž k Pánu.

Za tu krátkou chvíli co jsem zde, jsem už stihnul potkat spoustu krásných lidí, což mne naplňuje jistotou, že se Boží dílo zdaří.

Váš P. Marcel

Kvě 06

Křtiny Veroniky Absolonové 25.4.2015

DSCN2414_resize.jpgDňa 25.4.2015 sa konal krst našej dcérky Veroniky Absolonovej v Kostole Sv.Mikuláša v Benešove. Sme šťastní, že vďaka tejto sviatosti prijala Veronika Ducha Svatého a mohla sa tak stať súčasťou veľkej rodiny katolíckej církvi, stať sa jednou tehličkou v chráme, který buduje a stavia samotný Ježiš Kristus.

Pokračování…

Úno 27

Proběhlo setkání s Milošem Doležalem – Jako bychom dnes zemřít měli (o knězi Josefu Toufarovi)

1940-Toufar-portretVečer 25.2.2015, v den 65. výročí mučednické smrti P. Josefa Toufara, se uskutečnilo setkání s Milošem Doležalem “Jako bychom dnes zemřít měli”, které nám přiblížilo život, kněžství a mučednickou smrt číhošťského faráře.

Úryvek z kázání P. Josefa Toufara z konce roku 1949:
Drazí v Kristu!
Žijme tak, jako bychom měli již dnes zemřít, žijme pečlivě jako moudří a vykupujme si časem vezdejším život věčný. Čiňme dobré, dokud máme čas, aby Pán nás vzal na svou pravici.
AMEN.

Pokračování…

Led 04

Fotky ze setkání Taizé v naší farnosti a poděkování

Velice děkujeme všem, kteří se na této pouti důvěry jakkoli podíleli, protože bez obětavé pomoci tolika lidí by ji nebylo možné uskutečnit.

Přijďte na setkání lidí zapojených v Taizé v pátek 16.1.2015 od 19:00 na faru. Budeme rádi, pokud se se svými zážitky a zkušenostmi podělíte s ostatními. Pište prosím na mail web@farnost-benesov.cz.

Všechny články k Taizé na našem webu jsou zde.

Pokračování…

Led 02

Záznamy promluv, modliteb a ekumenické slavnosti Taizé, záznamy televizních přenosů ČT

logo TaizePředstavený komunity Taizé bratr Alois po každé večerní modlitbě setkání Taizé pronesl krátkou promluvu k účastníkům. Všechny promluvy bratra Aloise jsou zde.
Na Nový rok v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava pronesl odvážná slova k představitelům církví i všem věřícím. Jak se můžeme shromáždit pod jednou střechou? Kristus dává jednotu, kdy chce a jak chce. Ale pokud ji společně neočekáváme, jak nám může tento dar dát? A dále nabízí 6 konkrétních návrhů….

Pokračování…