Úno 17

Zápis ze setkání Farní rady ze dne 30. ledna 2019

Program:

 1. Zahájení, zhodnocení minulých bodů a úkolů
  1. Odstranění uschlých smrků z Klášterky
  2. Okrouhlické zvony
  3. Opravy, investice
 2. Tříkrálová sbírka 2019
 3. Grantové projekty na obnovu památek
 4. Úklid kostela sv. Mikuláše a fary
 5. Dětské mše svaté
 6. Připravované akce farnosti
 7. Adopce na dálku
 8. Příští termín setkání Farní rady
Pokačovat ve čtení
Kvě 31

Zápis Pastorační rady farnosti ze dne 24. 5. 2015

ikonaProgram zasedání

1. Zhodnocení realizovaných bodů z minulé rady
1.1.     Proběhlé akce. 
1.2.     Zpráva do městské kroniky za rok 2013 a 2014. 

2. PASTORACE
2.1.     Pastorace mládeže. 
2.2.     Pastorace snoubenců a manželů. 

3. BODY Z MINULÉ PORADY 
3.1.     Info od ekonomické rady. 
3.2.     Pultík na propagační materiály v obou kostelích. 
3.3.     Harmonogram aktivit farnosti 
3.4.     Využití nové místnosti na faře k setkávání 
3.5.     Umyvadlo v sále by bylo potřeba vyměnit za mycí dřez. 
3.6.     Farní knihovna. 
3.7.     Kaštan ve farním dvoře. 

4. NOVÉ BODY 
4.1.     Sbírka na Nepál 
4.2.     Pomoc při úklidu kostela sv. Mikuláše. 
4.3.     Budoucí směřování FChBN. 
4.4.     Brigáda sobota 20.6.2015 – vyklizení technické místnosti 
4.5.     Kola pro Afriku. 
4.6.     Oznámení o uzavření nájemní smlouvy prostor pro včelařský kroužek, 
4.7.     Brigády na farní zahradě. 
4.8.     Restituce. 
4.9.     Dotace na opravu vitráží kostela sv. Anny. 
4.10.       Nabídka zprostředkování nájmu pozemků. 
4.11.       Hospodaření farnosti za rok 2014. 
4.12.       Termín příští pastorační rady: 27.9.2015. 

Pokračování…