Potvrzení o daru pro daňové účely

V případě, že máte zájem o vystavení a zaslání dokladu o Vašem přijatém daru, který lze odečíst ze základu daně z příjmu, zašlete nám prosím následující údaje na emailovou adresu:
sbirka@farnost-benesov.cz

Fyzická osoba – Jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresa trvalá (případně korespondenční, pokud se liší), částka a datum příspěvku

Právnická osoba – Název subjektu, adresa sídla, IČO, DIČ, kontaktní osoba, částka a datum příspěvku

Tyto údaje jsou pro vystavení potvrzení nezbytné a slouží pouze pro identifikaci Vašich finančních darů a pro kontakt s Vámi. ŘKF Benešov se zavazuje nakládat s nimi dle platných zákonných norem.

Podmínky pro vystavení potvrzení pro daňové účely

Podmínky pro fyzické osoby / zaměstnance (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu): Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu): Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.