Současný stav

Zub času, nevhodná úprava střechy z období před 150ti lety a omezené možnosti údržby způsobily, že krov kostela se nyní nachází ve velice špatném stavu, napadení dřevomorkou způsobuje sesedání střechy a celková oprava je nyní více než nutná.

Ze zprávy statika Ing. Miroslava Fuchse vyplývá, že „….napadení trámů v úžlabích má neblahý vliv na konstrukci krovu, která je zatížena vahou sanktusní věžičky a zvonovou stolicí. Zvláště vazný trám č.10s, na kterém spočívá minimálně polovina váhy věžičky, se prohnutím dotýká klenby nad kruchtou, která byla již v době zpracování projektu narušena prasklinami stejně tak, jako základní nosné konstrukce stropů nad kostelem (klenební pásy). Napadení houbou zhlaví vazných trámů a kráčat v úžlabích způsobuje pokles plných vazeb krovu po obvodu střední kopule, která je těmito vazbami ve vrcholu zatížena. Pokud nebude přikročeno k opravě v dohledné době, může dojít ke zhoršení stavu kleneb a klenebních pásů, které by mohly ohrozit provoz kostela (např. zvětšením prasklin, možností vypadnutí cihel ve vrcholu, malt ze spár apod., což je vhledem k velké světlé výšce těchto konstrukcí – cca 15 m u triumfálního oblouku, resp. 18 m k vrcholu střední kopule – nebezpečné). Prohlídkou byl zjištěn havarijní stav některých trámů krovu zvláště v oblasti širokých úžlabí na SZ a SV straně krovu. Vizuální prohlídkou bylo konstatováno, že se stav krovu od doby zpracování projektu (2012) zhoršil. Pořízené snímky ukazují nejenom poškození povrchu trámů dřevokaznou houbou, ale i napadení vnitřku trámů (šroubovák zapuštěný do trámu až po střenku).“

Z těchto důvodů jsme se rozhodli, že se pokusíme dílo naších předků zachránit pro nás a příští generace a pustíme se do opravy nejprve nejakutnější části, která je v havarijním stavu.