Lis 25

Mše 25.11.2020 18:00 středa 34. týdne v mezidobí

Lk 21,12-1 Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy.

Video bude vloženo krátce před začátkem mše.

Lis 20

Mše 21.11.2020 8:00 sobota – Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Lk 19,1-10 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.

Tato mše nebude přenášena. Využijte možnosti se do max. počtu 15 lidí účastnit osobně.