Bře 27

Mimořádné požehnání Urbi et Orbi papeže Františka v pátek 27. 3. 2020 v 18:00 na Tv Noe

Požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu) uděluje papež pouze o Vánocích a Velikonocích. Bývá spojeno s jeho promluvou a pozdravem věřícím v mnoha jazycích.

Papežovo nečekané rozhodnutí porušit tradici a udělit požehnání i mimo velké svátky souvisí se současnou těžkou situací Itálie. Modlitební zastavení na Náměstí svatého Petra, papežovu promluvu, adoraci a mimořádné požehnání bude v pátek 27. března od 18:00 hodin vysílat v přímém přenosu televize Noe.

Společná modlitba, poslech Božího slova a adorace, které bude papež předsedat na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra. Adoraci Svatý otec zakončí eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi. Toto eucharistické požehnání určené městu Řím a celému světu bude spojeno s možností získat plnomocné odpustky, v návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie vydaný v souvislosti s naléhavou situací nákazy Covid-19.

Na internetu lze sledovat zde https://tvnoe.cz/live

Mše svatá u sv. Anny bude posunuta.

Bře 12

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020

Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Pokračování…

Bře 08

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:2517:30Zvonění zvonů
17:3018:30Mše svatá
farní zahrada u kapličky Panny Marie
18:3020:00Koncert Pavla Helana 
„vlídný písničkář“, finalista soutěže Česko Slovensko má talent 2013
20:0021:00Občerstvení na farním dvoře, možnost prohlídky obou zvonic na Karlově
21:0021:45PhDr. Libuše Váňová „Liturgický rok a lidové obyčeje“
přednáška
22:0023:00Meditativní pásmo hudby a slova – Schola od sv. Mikuláše
zpěvy z Taizé
23:0023:15Modlitba za město a závěrečné požehnání

Pokračování…

Bře 07

Program Noci kostelů 25. května 2018

08:1512:00„Kostel v našem městě“ – program pro školy 
Programu se mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti.
17:5518:00Zvonění zvonů
18:0018:50Mše svatá
19:0020:30Doprovodný program pro děti na farním dvoře
19:0020:30Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. „Rok 1918 z pohledu katolické církve“ 
přednáška a prostor pro otázky
20:3021:00Občerstvení na farním dvoře, možnost prohlídky obou zvonic na Karlově
21:0021:30Hudební pásmo – Schola od sv. Mikuláše
21:3022:00Komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše s PhDr. Libuší Váňovou
22:0022:45„Žalmy – David a jeho blues“ 
biblická kniha v přebásnění Daniela Rause v režii Lukáše Hlavici s hudbou Huberta Bittmana producent Energeia, o. p. s. reprodukce v tichu kostela
23:0023:15Závěrečné požehnání