Dub 25

Mše 25.4.2021 9:30 – 4. neděle velikonoční (svátek sv. Marka) – nebude online

Jan 10,11-18 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.

Upozornění: Nedělní mše nebude přenášena přes internet.
Můžete využít www.MseOnline.czTV Noe nebo Radio Proglas.

Dub 04

Promluva 4.4.2021 9:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle)

Jan 20,1-9 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“