Srp 20

Svatý Bartoloměj

Zalistujeme-li  kalendářem ve druhé polovině srpna, můžeme zde např. kromě svátku sv. Josefa Kalasanského  (25.8.) a dalších  světců (sv. Augustin 28.8.) najít i svátek významného apoštola sv. Bartoloměje, který připadá na 24. srpen. O jeho životě se dochovaly skrovné informace od evangelisty sv. Jana, který ho nazývá Bar-Talmai, tedy syn Talmaiův, což vlastně znamenalo dar od Boha. Mezi Ježíšovy učedníky ho přivedl apoštol Filip. Pokračování…

Srp 22

Rok piaristů 2017 – 250 let od svatořečení Josefa Kalasanského v roce 1767

Oltář sv. Josefa Kalasanského v kostele sv. Anny z r. 1749.

Celkem sto let od smrti zakladatele piaristického řádu nebyl nikdo z jeho členů beatifikován ani kanonizován, i když piaristé usilovali o tyto procesy zejména pro Josefa Kalasanského a Matre Dei (*1557 Petralta de la Sal, + 25.8.1648 Řím), zakladatele řádu. Nakonec byl první piarista blahoslaven 18. srpna 1748 papežem Benediktem XIV., vlastním jménem Prospero Lorenzo Lambertini (*31. 3. 1675 Bologna, + 3. 5. 1758 Řím). Byl papežem mezi roky 1740 až 1758. Krátce po tomto aktu byl  malířem Františkem Lichtenreiterem, známým především svou tvorbou pro premonstráty na Strahově, v roce 1749 namalován i obraz blahoslaveného v kostele sv. Anny v Benešově. Svatořečen byl Josef Kalasanský téměř o 19 let později 16. července 1767 papežem Klementem XIII, vlastním jménem Carlo della Torre di Rezzonico (*7. 3. 1693 Benátky , + 2. 2. 1769 Řím). Byl papežem od 6. července 1758 do 2. února 1769. Josefova cesta k blahoslavení i svatořečení byla doprovázena neustálými žádostmi a připomínkami ze strany piaristů. Stavěli se za ně i piaristé z provincie Germanie a od poloviny 18. století z česko-moravsko-slezské řádové provincie, kam patřila také piaristická kolej v Benešově. Také v Benešově se asi v době před 250 lety více než kdy jindy dříve i později dovídal i o událostech ve vzdáleném Římě prostřednictvím členů piaristického řádu, zejména při provinciálních kanonických vizitacích nebo i z kázání piaristů určených širší veřejnosti, zejména z řad měšťanů.        Pokračování…

Čvc 12

Sv. Pompilius Maria Pirrotti a S. Nicolao má svátek 15. července

Socha sv. Pompilia Pirrottiho z chrámu sv. Pantaleona v Římě(* Monteclavo Irpino, 29. 9. 1710, + Campi Salentina, 15. 7. 1766)

Sv. Pompilius Maria Pirrotti a S. Nicolao se narodil v kampaňském městě Monteclavo Irpino. V roce 1727 (2. 2.) vstoupil do piaristického řádu a zhruba o rok později složil v Neapoli slavnostní sliby. Na kněze byl vysvěcen v Brindisi v roce 1734. Po výuce na různých piaristických učilištích jižní Itálie i kariéře kazatele se stal rektorem v koleji v Campi Salentina a asistentem provinciála nově vzniklé provincie Apulie. Ve své kazatelské, teologické a řádové činnosti vystupoval proti jansenismu. Propagoval uctívání Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Panny Marie a zakladatele řádu piaristů sv. Josefa Kalasanského.

Pokračování…

Říj 09

Svatý Jan Leonardi a blahoslavený Pietro Casani

Sv. Jan Leonardi

Sv. Jan Leonardi

Z toskánského města Lucca  a jeho okolí pocházeli v 16. a 17. století dva významní kněží a šiřitelé mariánského kultu, zejména v Římě, kde oba zemřeli. Oba stáli také při vzniku různých řeholních institucí, osobně se znali, dokonce i úzce spolupracovali, přestože se mladší z nich zcela nestal pokračovatelem v díle toho staršího.

Pokračování…

Srp 24

Svatý Josef Kalasanský – zakladatel piaristického řádu a patron základních škol

sv Josef Kalasanský zakladatel piaristůZakladatelem piaristického řádu byl španělský kněz sv. Josef Kalasanský. (*1557 Petralta de la Sall, + 25. 8. 1648 Řím). Je patronem všech základních křesťanských škol a svátek slaví 25. srpna.

Nejznámější vyobrazení na Benešovsku je z roku 1749, kdy byl Josef Kalasanský ještě blahoslavený, od pražského malíře F. Lichtenreitera na bočním oltáři v bývalém piaristickém kostele sv. Anny na náměstí v Benešově

Pokračování…