Srp 16

Patrocinium Panna Maria Nanebevzatá a piaristé v 18. století

Piaristický kostel Panny Marie Nanebevzaté ve Strážnici v roce 2013

Piaristický kostel Panny Marie Nanebevzaté ve Strážnici v roce 2013

Podle ritu benešovských slavností, který byl sepsán v roce 1723, netrvalo dlouho a po pouti se měšťané dočkali i posvícení. Slavilo se dne 15. srpna na svátek Panny Marie Nanebevzaté. Toto patrocinium souviselo s činností benešovské farnosti, která původně byla sice zasvěcena svatému Mikuláši, kde farní kostel po vypálení kláštera převzal ještě patrocinium jeho kostela Panny Marie Nanebevzaté, a tak byla zažehnána hrozba, že by se v benešovské farnosti nemusela konat pouť, vzhledem k tomu, že se mikulášský svátek nacházel v adventní postní době. Po příchodu piaristů se z poutě stalo posvícení. Co se týká uctívání tohoto svátku, piaristé se asi velmi rádi k základním farním aktivitám připojili a za pomoci svého růžencového arcibratrstva i dalších farářů z okolí je velmi rádi a aktivně rozvíjeli.

Pokračování…

Čvc 26

Patrocinium svaté Anny a piaristé

Poutní kostel sv. Anny ve Staré Vodě u Libavé

V tuto dobu, před svátkem sv. Anny,  napadne možná obyvatele našeho města, zejména příslušníky naší farnosti, otázka, proč piaristé před více než třemi stoletími (310 let) zasvětili kostel při nově zbudované koleji na náměstí právě svaté Anně. V encyklopediích na internetu, se dočteme, že se takovému způsobu zasvěcení říká patrocinium. To vlastně znamená, že se ke jménu svatého, kterému byl příslušný kostel zasvěcen, vztahovala rovněž i pouť, případně ve druhé části roku posvícení s příslušnými obřady k uctění památky světce sváteční liturgií s následným procesím, hostinou i dalšími obřady i zábavou. Svatá Anna byla, jak je známo, matkou Panny Marie. Vzhledem k tomu, že piaristé patřili mezi řády zasvěcené mariánské úctě, proto sem spadala i svatoanenská patrocinia. Nejdříve byl kostel zasvěcen svaté Anně, jejíž památka se slavila 26. července.  Piaristé tedy přinesli do Benešova datum nové pouti, které pravděpodobně posunulo slavení té původní na den Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.).

Pokračování…

Srp 20

Svatý Bartoloměj

Zalistujeme-li  kalendářem ve druhé polovině srpna, můžeme zde např. kromě svátku sv. Josefa Kalasanského  (25.8.) a dalších  světců (sv. Augustin 28.8.) najít i svátek významného apoštola sv. Bartoloměje, který připadá na 24. srpen. O jeho životě se dochovaly skrovné informace od evangelisty sv. Jana, který ho nazývá Bar-Talmai, tedy syn Talmaiův, což vlastně znamenalo dar od Boha. Mezi Ježíšovy učedníky ho přivedl apoštol Filip. Pokračování…

Srp 22

Rok piaristů 2017 – 250 let od svatořečení Josefa Kalasanského v roce 1767

Oltář sv. Josefa Kalasanského v kostele sv. Anny z r. 1749.

Celkem sto let od smrti zakladatele piaristického řádu nebyl nikdo z jeho členů beatifikován ani kanonizován, i když piaristé usilovali o tyto procesy zejména pro Josefa Kalasanského a Matre Dei (*1557 Petralta de la Sal, + 25.8.1648 Řím), zakladatele řádu. Nakonec byl první piarista blahoslaven 18. srpna 1748 papežem Benediktem XIV., vlastním jménem Prospero Lorenzo Lambertini (*31. 3. 1675 Bologna, + 3. 5. 1758 Řím). Byl papežem mezi roky 1740 až 1758. Krátce po tomto aktu byl  malířem Františkem Lichtenreiterem, známým především svou tvorbou pro premonstráty na Strahově, v roce 1749 namalován i obraz blahoslaveného v kostele sv. Anny v Benešově. Svatořečen byl Josef Kalasanský téměř o 19 let později 16. července 1767 papežem Klementem XIII, vlastním jménem Carlo della Torre di Rezzonico (*7. 3. 1693 Benátky , + 2. 2. 1769 Řím). Byl papežem od 6. července 1758 do 2. února 1769. Josefova cesta k blahoslavení i svatořečení byla doprovázena neustálými žádostmi a připomínkami ze strany piaristů. Stavěli se za ně i piaristé z provincie Germanie a od poloviny 18. století z česko-moravsko-slezské řádové provincie, kam patřila také piaristická kolej v Benešově. Také v Benešově se asi v době před 250 lety více než kdy jindy dříve i později dovídal i o událostech ve vzdáleném Římě prostřednictvím členů piaristického řádu, zejména při provinciálních kanonických vizitacích nebo i z kázání piaristů určených širší veřejnosti, zejména z řad měšťanů.        Pokračování…

Čvc 12

Sv. Pompilius Maria Pirrotti a S. Nicolao má svátek 15. července

Socha sv. Pompilia Pirrottiho z chrámu sv. Pantaleona v Římě(* Monteclavo Irpino, 29. 9. 1710, + Campi Salentina, 15. 7. 1766)

Sv. Pompilius Maria Pirrotti a S. Nicolao se narodil v kampaňském městě Monteclavo Irpino. V roce 1727 (2. 2.) vstoupil do piaristického řádu a zhruba o rok později složil v Neapoli slavnostní sliby. Na kněze byl vysvěcen v Brindisi v roce 1734. Po výuce na různých piaristických učilištích jižní Itálie i kariéře kazatele se stal rektorem v koleji v Campi Salentina a asistentem provinciála nově vzniklé provincie Apulie. Ve své kazatelské, teologické a řádové činnosti vystupoval proti jansenismu. Propagoval uctívání Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Panny Marie a zakladatele řádu piaristů sv. Josefa Kalasanského.

Pokračování…

Říj 09

Svatý Jan Leonardi a blahoslavený Pietro Casani

Sv. Jan Leonardi

Sv. Jan Leonardi

Z toskánského města Lucca  a jeho okolí pocházeli v 16. a 17. století dva významní kněží a šiřitelé mariánského kultu, zejména v Římě, kde oba zemřeli. Oba stáli také při vzniku různých řeholních institucí, osobně se znali, dokonce i úzce spolupracovali, přestože se mladší z nich zcela nestal pokračovatelem v díle toho staršího.

Pokračování…

Srp 24

Svatý Josef Kalasanský – zakladatel piaristického řádu a patron základních škol

sv Josef Kalasanský zakladatel piaristůZakladatelem piaristického řádu byl španělský kněz sv. Josef Kalasanský. (*1557 Petralta de la Sall, + 25. 8. 1648 Řím). Je patronem všech základních křesťanských škol a svátek slaví 25. srpna.

Nejznámější vyobrazení na Benešovsku je z roku 1749, kdy byl Josef Kalasanský ještě blahoslavený, od pražského malíře F. Lichtenreitera na bočním oltáři v bývalém piaristickém kostele sv. Anny na náměstí v Benešově

Pokračování…