Říj 03

Základní informace o biskupské synodě 4. – 25. října 2015

rp_020822.jpgVe dnech 4. – 25. října 2015 proběhne ve Vatikánu XVI. řádné shromáždění biskupské synody věnované rodině na téma Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě. Letošní zasedání představuje novou metodologii, v průběhu synody budou v Římě svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux jako první společně kanonizovaný manželský pár, který nezemřel mučednickou smrtí.

Modlitba za synodu a informace k ní (soubor ke stažení – tento leták A4 je i v kostele)

Pokračování…

Úno 03

Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě – přípravný text pro synodu v říjnu 2015

rp_020822.jpgNárodní centrum pro rodinu zveřejnilo na svém webu otázky, které jsou součástí přípravného textu Lineamenta pro řádné shromáždění biskupské synody o rodině pořádané na podzim roku 2015. Zájemci si mohou dotazník stáhnout, přečíst závěrečnou zprávu loňské mimořádné synody (tzv. Relatio synodi) a odpovědi poslat do 20. února 2015 na e-mailovou adresu Národního centra pro rodinu.

Pokračování…

Pro 31

Nové katecheze papeže Františka o rodině každou středu

Papež FrantišekPapež František nově věnuje své pravidelné středeční katecheze tématu rodiny. Činí tak v rámci přípravy na řádné zasedání biskupské synody, které proběhne v Římě na podzim 2015. Promluvy budou  pravidelně publikovány na webu České biskupské konferece.

Pokračování…

Pro 10

Vatikán publikoval linii pro příští biskupskou synodu

Papež FrantišekTiskové středisko Svatého stolce publikovalo v úterý 9. prosince 2014 tzv. Lineamenta (v překl. linie) pro nadcházející řádné shromáždění biskupské synody. To se uskuteční ve dnech 4. – 25. října 2015 v Římě a jeho tématem bude „Povolání a poslání rodiny v církvi a současném světě“.

Pokračování…

Lis 07

Zpracování závěrů synody a příprava na řádnou synodu

rp_020822.jpgDruhý dotazník je stručnější a koncentruje se na otázky diskutované před měsícem. Bude na rozhodnutí každé biskupské konference, jakým způsobem vyzve ke spolupráci katolickou základnu, tedy všechny věřící. Světové církve mají odpovědět „do Velikonoc“.

Měsíc po ukončení Synody o rodině už se papež František zaobírá přípravou na řádné shromáždění synody s tématem „Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě“, která proběhne ve Vatikánu 4. – 25. října 2015.

Pokračování…

Říj 18

Vatikán 18.10.2014 zveřejnil závěrečné poselství biskupské synody o rodině

rp_020822.jpgVatikán: Velkou většinou 18. října 2014 schválili synodní otcové závěrečné poselství letošního shromáždění biskupů. Text adresovaný všem rodinám, zejména těm křesťanským, vyjadřuje blízkost všem, kdo žijí v obtížných situacích. Současně představuje Boží plán s lidskou láskou. Kromě poselství hlasují biskupové také o závěrečné zprávě synody, jež bude předložena papeži Františkovi.
Za rok na toto naváže řádná synoda na téma Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě.

Pokračování…

Říj 15

Shrnutí diskuzí prvního týdne biskupské synody

rp_020822.jpgTiskové středisko Svatého stolce dnes (13. října 2014) představilo shrnutí diskuzí prvního týdne biskupské synody. Tento materiál je nyní projednáván v menších skupinách, aby tak mohl každý snáze vyslovit svůj pohled na daná témata.
Trpělivost a jemnost ve vztahu ke zraněným rodinám, odmítnutí logiky„všechno, anebo nic“. To jsou některé body tzv. Zprávy po diskuzích.

Pokračování…

Říj 02

Synoda o rodině 2014-2015: Základní informace

rp_020822.jpgVýzva papeže Františka celé církvi k modlitbě za synodu je zde.

Čemu se budou věnovat účastníci nadcházející biskupské synody? Kdy a proč se schází? V jakých etapách budou jednání probíhat? A co je to vlastně biskupská synoda? Na tyto otázky odpovídá tento článek.

Pokračování…

Zář 26

Neděle 28. září 2014 bude dnem modliteb za biskupskou synodu, které trvají až do 19.10.

Papez_FrantisekPapež František vyhlásil pro celou církev neděli 28. září 2014 dnem modlitby za všeobecné mimořádné shromáždění biskupské synody, která se bude konat od 5. do 19. října 2014 na téma Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace. Všichni věřící jsou vybízeni k modlitbám na tento úmysl i ve dnech předcházejících synodě a během dní. Modlitba a přímluvy jsou na konci článku.

Pokračování…