Zápis ze zasedání farní rady ze dne 24. 11. 2016

ikonaPřítomni: P. Marcel Timko, M. Syrový, J. Jansa, V. Zlevor, J. Pecha, J. Šebek, Fr. Klabík, B. Novotná, P. Absolon, J. Wagnerová

Nepřítomni: M. Jantač, M. Málková

Jednání zahájil P. Marcel Timko společnou modlitbou a toto jednání probíhalo v souladu s předloženými body programu. Jednotliví účastníci pak měli možnost se k dané problematice vyjádřit, případně předložit své vlastní návrhy.

1.    BODY Z MINULÉ PORADY

1.1.   Živý růženec

Jsou vytvořeny nové seznamy dvou kruhů. Organizaci převzala pí Střelková. Rozpis je vyvěšen u sv. Anny v kostele a bude dán na farní web (z příjmení bude zveřejněno pouze první písmeno).

1.2.   Oblečení/nádobí na chodbě na faře

Uklizeno.

1.3.   Využití výklenku ve zdi v farním sále

Necháme vyrobit regál na míru. Do výklenku nepoužívaných dveří bude vyroben regál uzavíratelný dvířky. Tam bude umístěno nádobí ze staré nevyhovující skříně.

Je zaměřeno od truhláře. V příštím týdnu bude rozpočet.

1.4.   Poutě

Při organizování poutí bude výhodné spojit se s farností v Poříčí, kde poutě pravidelně organizují.

Termíny zjistit a vyhlásit samostatně, neuvádět do vánočního letáku.

1.5.   Potřebné investice/opravy

Na základě doporučení pí. Suché budou zkontrolovány reproduktory u sv. Mikuláše, protože v některých částech kostela není slyšet.
Zjistit u Marka Jantače.

Utržená rýna (okap) na sv. Mikuláši bude řešena se stavebním technikem.

V kostele sv. Anny je třeba osadit chybějící odpadní potrubí ze střechy nad bočními schody. Jedná se cca o 3 m. Při vydatném dešti zatéká do základů. Ucpaný kanál v tomto místě ještě situaci zhoršuje. Ucpané odpadní potrubí střešního svodu je nutné v chodníku otevřít a opravit. Bude předáno panu Lutzovi k dořešení.
Zatékání střechou (špatně osazeno střešní okno).
Získána dotace 96 000 Kč se spoluúčastí 10 000 Kč.

2.    NOVÉ BODY  

2.1.    Harmonogram aktivit farnosti

Michal Syrový v adventu vytiskne leták A4 jako loni.
Vytvořit přehled vánočních bohoslužeb a nejbližších farních akcí.

Článek od Charity.

Bude zasláno do informačního centra.

2.2.   Adventní duchovní obnova s P. Jendou Balíkem

V pátek 2.12. 2016 bude určena pro mládež a v sobotu 3. 12. pro dospělé. Sobotní mše v 18:00 u sv. Anny nebude zrušena.

Jiří Šebek dá do kostela papír pro zjištění účasti, kvůli zajištění společného oběda.

2.3.   Poutní mše sv. – Mikuláš – rozdávání balíčků

V úterý 6.12.2016 od 18:00 bude v kostele sv. Mikuláše.

Balíčky pro Mikulášskou nadílku zajistí Jiří Šebek v neděli 4.12.

Po mši bude na faře posezení pro všechny. Vyhlásit upečení koláčů a pohoštění.

2.4.   Rorátní mše sv.

Pátek 23.12. v 6:00 u Mikuláše. U sv. Anny v 18:00 nebude.

Sobota 24.12. v 6:00 u Mikuláše.

2.5.   Benešovské roráty v adventní době

Počítáme s tím, ale není to potvrzeno.

2.6.   Zpovědní sobota v adventu

Termín 17.12.2016 od 9 do 12h, více kněží.

2.7.   Betlémské světlo na Štědrý den

Zajišťují skauti.

2.8.   Přístupný betlém – otevřený kostel sv. Mikuláše

Kostel bude přístupný od 7:30 do 11:00 ve dnech, kdy jsou dopolední mše.
Dále bude otevřeno od 14.00 do 16.00 a to každý den od 24.12 do 1.1.
P. Marcel vytiskne tabulku pro rozpis přítomnosti v kostele a vybídne lidí k zapsání.

2.9.   Příprava betlému, zdobení vánočních stromečků a úklid v kostele

Stromky doveze J. Pecha.

Jesličky – na termínu se domluví V. Zlevor s M. Jantačem.

Pátek 23.12. po ranní rorátní mši (nebo se ještě domluví). Vyhlásit v kostele.

U sv. Anny umístí stromky Fr. Klabík ve středu 21.12. a připraví betlém.

2.10.   Informace pro veřejnost do médií (novin):

Roráty při nedělní mši sv. v 8.00

Dětská mše s vánoční scénkou 24. 12. 2016 v 15.00

Rybova mše 24. 12. 2016 ve 24.00 a 25. 12. 2016 v 9.30

Jesličky (otevření kostela)

Poslat infocentru.

2.11.   Vánoční bohoslužby

V neděli 1.1.2017 bude v 9:30 místo v 15:00 jako loni, protože se jedná o neděli.

26.12. na Štěpána pouze v 8:00

31.12. od 17:00

2.12.   Farní kafe v lednu

1.1. nebude. Další víkend je Tříkrálová sbírka, takže bude až v únoru.

2.13.   Tříkrálová sbírka 6. až 8.1.2017, koncert

V pátek trdlo a opět hudba Ctirada Sedláčka. Otevřít přední vchod u sv. Anny a uklidit před ním.

Koncert v neděli od 15:00.

2.14.   Topení u sv. Anny při mši sv. ve všední dny

Fr. Klabík zajistí kontrolu plánovače, který nefunguje. Topení jde zapínat pouze ručně.

2.15.   Brigáda na farní zahradě

Úklid listí v sobotu 26.11. v 8:30. Odvést (nesmí se pálit). Hrábě s sebou.

2.16.   Volby nových členů pastorační rady farnosti v květnu 2017

Konec volebního období je stejný pro všechny členy PRF a je na 5 let od řádných voleb, které se konali 27.5.2012.

2.17.   Termín příští pastorační rady

Úterý 28.3. od 19:00

 

V Benešově dne 24. 11. 2016
Zapsal: M. Syrový

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.