Zápis ze zasedání farní rady ze dne 29. 9. 2016

ikonaPřítomni: P. Marcel Timko, M. Syrový, J. Jansa, V. Zlevor, J. Pecha, J. Šebek, Fr. Klabík, B. Novotná, M. Málková, L. Suchá

Nepřítomni: M. Jantač, P. Absolon, J. Wagnerová

Jednání zahájil P. Marcel Timko společnou modlitbou a toto jednání probíhalo v souladu s předloženými body programu. Jednotliví účastníci pak měli možnost se k dané problematice vyjádřit, případně předložit své vlastní návrhy.

1.    BODY Z MINULÉ PORADY

Žádné nejsou.

2.    NOVÉ BODY

2.1.    Živý růženec

Je třeba obnovit kruhy živého růženec. Někteří členové se přestali modlit. Zájemci o tuto modlitbu se přihlásí P. Timkovi v sakristii. Do seznamu uvedou svou adresu a telefonní kontakt. Intence kruhu živého růžence bude i nadále za farnost.

2.2.    Potřebné investice/opravy

Na základě doporučení pí. Suché budou zkontrolovány reproduktory u sv. Mikuláše, protože v některých částech kostela není slyšet.

Utržená rýna (okap) na sv. Mikuláši bude řešena se stavebním technikem.

V kostele sv. Anny je třeba řešit chybějící okap nad bočními schody. Jedná se cca o 3 m. Při vydatném dešti zatéká do základů. Ucpaný kanál v tomto místě ještě situaci zhoršuje. Bude předáno panu Luxovi k dořešení.

Další investicí bude oprava vjezdových vrat na farní dvůr, elektrický zámek ve vrátkách (otevíratelný z budovy fary) a oprava vrat do horní stodoly. Zde jsou vyvrácené panty z fasády. Je nutná konzultace s odborníkem – truhlářem.

U branky, která vede z ulice do farní zahrady, bude vyměněn zámek. Bude tak zprovozněna  pro případné otevření.

Oprava fasády na budově fary a kostele sv. Mikuláše zatím nebude realizována.

2.3.    Přístup ze staré sakristie na hřbitov

Přístup ze staré sakristie kostela sv. Mikuláše na hřbitov je možný. Dveře i mříž jsou funkční. Zevnitř je klíč. Voda je ale až uprostřed hřbitova, takže je snazší ji nosit z fary.

2.4.    Topení u sv. Mikuláše

Bude řešeno operativně až v případě, že se kostel sv. Anny bude muset zavřít z důvodu opravy nebo havarijního stavu.

2.5.    Oblečení/nádobí na chodbě na faře

Krabice s oblečením a nádobí, které jsou na chodbě fary, přeberou členky farní charity. Část věcí nechají odvézt do azylového domu do Vlašimi. Zbytek zlikvidují ve sběrném dvoře.

Využití výklenku ve zdi v farním sále – necháme vyrobit regál na míru. Do výklenku nepoužívaných dveří bude vyroben regál uzavíratelný dvířky. Tam bude umístěno nádobí ze staré nevyhovující skříně

2.6.    Kancelář v přízemí

P. Timko navrhuje vybudovat kancelář ve stávající malé učebně, která by měla vlastní vchod z venku – přímo od branky. Mohla by zde být i knihovna.

2.7.    Adventní duchovní obnova s P. Jednou Balíkem

V pátek 2.12. 2016 bude určena pro mládež a v sobotu 3. 12. pro dospělé. Mše v 18:00 u sv. Anny nebude zrušena.

2.8.    Poutě

Při organizování poutí bude výhodné spojit se s farností v Poříčí, kde poutě pravidelně organizují.

2.9.    Misijní neděle

V neděli 16.10. 2016 bude misijní neděle. Je třeba zajistit artikl na jarmark. Požádat lidi o přebytky ze zahrad, případně upečení misijního koláče.

2.10.   Termín příští pastorační rady

Další rada bude ve čtvrtek 24. 11. 2016 po mši sv. od 19h.

V Benešově dne 29. 9. 2016
Zapsali: M. Syrový a M. Málková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.