Živý růženec

V naší farnosti jsou dvě skupiny živého růžence. Rozpis lidí a desátků je zde. Tajemství se střídají každý první den v měsíci. V případě zájmu o tento způsob modlitby se prosím obraťte na pana faráře.

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné se modlit ve farnosti nebo také například s Papežským misijním dílem (viz. www.misijnidila.cz), jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou.


Růženec je starobylá modlitba křesťanů, podle legendy je prý původcem svatý  Dominik, který jej začátkem 12. století obdržel od Panny Marie. Při modlitbě růžence přemýšlíme nad tím, co dobrého pro nás Bůh vykonal. Pět  tajemství radostného růžence nám připomíná události Ježíšova narození, růženec světla  rozjímá o životě Pána Ježíše, bolestný o Ježíšově utrpení a slavný o slávě Vzkříšení. Dohromady dvacet desátků. Když se domluví dvacet lidí a každý slíbí, že se každý den  pomodlí jeden desátek s určeným tajemstvím, říká se, že vznikla modlitební růže a že se  všichni společně modlí živý růženec.

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem „Ti, kteří dělají nápravu“. Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie.


RuzenecModlitba růžence

Věřím v Boha

Otče náš

Zdrávas Maria (3x, po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:)
1. v kterého věříme,
2. v kterého doufáme,
3. kterého milujeme.

Sláva Otci

Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Otče náš, deseti Zdrávas Maria a chvalozpěvu Sláva Otci.

Po jménu „Ježíš“ ve Zdrávas Maria se přidávají růžencová tajemství:

I. Radostná tajemství

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala
2. se kterým jsi Alžbětu navštívila
3. kterého jsi v Betlémě porodila
4. kterého jsi v chrámě obětovala
5. kterého jsi v chrámě nalezla

II. Tajemství světla

1. který byl pokřtěn v Jordánu
2. který zjevil v Káně svou božskou moc
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
5. který ustanovil eucharistii

III. Bolestná tajemství

1. který se pro nás krví potil
2. který byl pro nás bičován
3. který byl pro nás trním korunován
4. který pro nás nesl těžký kříž
5. který byl pro nás ukřižován

IV. Slavná tajemství

1. který z mrtvých vstal
2. který na nebe vstoupil
3. který Ducha Svatého seslal
4. který tě, Panno, do nebe vzal
5. který tě v nebi korunoval

Zdrávas Královno

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují; skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.