Čvn 23

Dopis od Freda z Ugandy z března 2020

Milí přátelé,

posílám vám pozdravy ze semináře Lacore Minor Gulu Arcidiecéze. V prvé řadě bych chtěl poděkovat Bohu za to, že mě opatroval od nemoci a bolesti a také vám, mým dárcům, kteří mne podporovali během celého minulého roku 2019 a znovu mi umožnili úspěšně zahájit další školní rok.

Pokračování…