Zář 11

Klášter Želiv

Želivský klášter se nachází asi 11 km západně od Humpolce a asi 14 km severně od Pelhřimova. Jméno lokality připomíná známý biblický rybník Siloe v Jeruzalémě. Samotný klášter byl založen v roce 1139 českým knížetem Soběslavem I. a jeho chotí Adélou původně jako benediktinský klášter jako dík za vyváznutí z bloudění ve zdejším nepřehledném a obtížném terénu. Obsadil ho mnichy ze sázavského kláštera. Po několika letech (v roce 1147) byli však benediktini po nespravedlivém osočení vyhnáni zpět do Sázavy. Do jimi vybudovaného kláštera přišli v roce 1149 řeholní kanovníci premonstráti z porýnského Steinfeldu.

Pokračování…