Kostel sv. Anny a Piaristická kolej


Barokní kostel sv. Anny je dominantou Masarykova náměstí. Byl postaven roku 1708 (vysvěcen 1710) spolu s piaristickou kolejí. V koleji byla umístěna velká knihovna, refektář a místnosti pro ubytování učitelů i studentů. Se stavbou a působením piaristů seznamuje volně přístupná stálá expozice „Město piaristické vzdělanosti a kultury“ v ambitu koleje.

Zvětšit mapu

Kostel sv. AnnyVznik této význačné barokní památky souvisí s příchodem piaristického řádu do města. O povolání piaristů usiloval již na sklonku 70.let 17.století Jiří Ludvík ze Sinzendorfu, avšak úspěch zaznamenal až jeho nástupce František Karel Leopold Přehořovský na počátku století 18.

Piaristická kolej s kostelem stojí v jihozápadním rohu náměstí. Stavbu koleje s chrámem sv. Anny provedl vynikající architekt italského původu Giovanni Batista Alliprandi (1665 – 1720), který pracoval pro přední šlechtické rody, k nimž Přehořovští i Wrtbové bezesporu náleželi, a rovněž i pro řeholní řády. Vnější fasády koleje jsou velmi jednoduché, minimálně architektonicky členěné. V jižním křídle byl situován refektář se štukovou nástropní výzdobou a v patře nad ním knihovna rovněž se štukovým nástropním rámcem. Intarzované knihovní skříně, zhotovené Josefem Walterem mezi lety 1736 – 1744, byly v roce 1896 prodány Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze a od té doby jsou instalovány ve studovně tamní knihovny. Fasádu rajského dvora zdobí rokokové sluneční hodiny, zhotovené malířem Pavlem Kristiánem Noldingerem (1698 – 1771). Boční vchod do koleje zdobí alianční znak Františka Karla Leopolda Přehořovského a jeho druhé manželky Juliány Dorotei Jörgerové z Tolletu.

KostelSvAnny2Kostel z let 1705 – 1710 je zbudován na půdorysu řeckého kříže. Fasáda průčelí je členěna lisénami, které přecházejí v horizontální pás pod římsou. V ose středního pole je vstupní portál s jednoduchým ostěním převýšeným kartuší s erbem Jana Josefa z Wrtby s datem 1717; nad ním okno  a trojúhelný štít oddělený římsou. V konkávním zvlnění obou bočních polí jsou vždy dvě okna nad sebou, z nichž spodní dvě jsou provedena jako slepá.

Střed interiéru je zaklenut plackovou klenbou; boční kaple , kněžiště, jehož vítězný oblouk má podobu převýšeného půlkruhu, a podkruchtí je sklenuto valenou klenbou. Prostory sakristie a zimní kaple, nad nimiž se nacházejí oratoře, jsou rovněž zaklenuty valenou klenbou s výsečemi (lunetami). Stěny člení pilastry, které nesou bohatě profilovanou římsu. Na vybavení kostela, který byl slavnostně vysvěcen 9. 7. 1710, se podílela celá řada význačných umělců, a sice sochaři Josef Jiří Jelínek (1698 – 1770), Lazar Widmann (1697 – 1768), Ferdinand Zelenka z Nespek a malíři Felix   Ivo Leicher (1727 – 1812) a František Liechtenreiter (1700 – 1775).

Autor textu: PhDr. Mgr. Libuše Váňová

2 komentářů k “Kostel sv. Anny a Piaristická kolej

  • Dobrý den,
   kostel bývá otevřen skoro každý den a to z levého bočního vchodu, který se v zimě zavírá z důvodu vytápění kostela.
   Mše jsou kromě pondělí každý den. Od úterý do soboty vždy v 18:00. V neděle (od 1.1. do soboty před Květnou) od 8:00 a od 9:30. Ostatní neděle jsou mše u sv. Mikuláše.
   V neděli 7.1.2018 zde bude Tříkrálový koncert.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.