Srp 25

Oslavy 500 let kostela sv. Jiljí ve Vlašimi

V sobotu 2. 9. 2023

v 11:00 mše sv. s panem biskupem Václavem Malým, kněžími vikariátu a bývalými kněžími, kteří ve Vlašimi působili. Bude následovat farní oběd nejen pro pozvané kněze, ale také pro všechny farníky na farní zahradě.

Program na pódiu u kostela:

  • 14:30 Divadlo Víti Marčíka s hrou Potopa,
  • 16:30 koncert Pavla Helana
  • 19:30 koncert skupiny Good Work.

V neděli 3.9.2023

v 11:00 posvícenská pontifikální mše sv. s panem arcibiskupem Janem Graubnerem.

Čtvrtek 7. 9. v 18:00 přednáška PhDr. Jany Royta: Jan Očko z Vlašimi

Čtvrtek 14. 9. v 18:00 PhDr. Jindřich Nusek: Farní kostel v průběhu staletí.

Sobota 16. 9.  v 15:00 koncert vikariátního pěveckého sboru Diphtheria,

Sobota 23. 9. koncert souboru Musica da chiesa.

Sobota 8. října v 15:00 koncert Českých madrigalistů.

Čvn 24

19.6.2022 Fotky ze slavnosti Božího Těla na Konopišti

V neděli 19.6.2022 se na Konopišti sloužila Slavnost Těla a Krve Páně (Božího těla). Tato slavnost začala na terase Konopišťského zámku, kde se sloužila mše svatá, kterou celebroval opat Michael Josef Pojezdný a P. Marcel Timko. Po ní se pokračovalo slavnostním průvodem zámeckým parkem se čtyřmi zastaveními.

Pokračování…

Lis 28

Benešovské roráty v kostele sv. Mikuláše o adventních nedělích od 8h – videozáznam

KostelSvMikulaseJako obvykle se o čtyřech adventních nedělích budou opět v kostele sv. Mikuláše v Benešově na Karlově při mši sv. od 8.00 hodin hrát a zpívat „Benešovské roráty“.

Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní.

Pokračování…

Říj 13

Videozáznam a fotky z jáhenského svěcení Ondřeje Špačka 9.10.2021 v katedrále

Biskup Zdenek Wasserbauer udělil v zaplněné katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jáhenské svěcení devíti novým trvalým jáhnům z pražské arcidiecéze.

Videozáznam celého obřadu je zde v archivu katedrály sv. Víta.

Fotky jsou zde.

Pokračování…