Rozpočet rekonstrukce a zasílání darů

Vysoutěžená cena na provedení činí:
5 234 779,- Kč na hlavní a nejnutnější opravu krovu a střechy
1 300 000,- Kč na každou z dalších 3 fází opravy střechy kostela

Začátek je slibný, k dispozici již máme 1 mil Kč z rozpočtu farnosti + přislíbené 2 mil Kč (1,5 mil Kč příspěvek Města Benešov + 0,5 mil příspěvek Arcibiskupství pražského)

Zbývá nám tedy shromáždit: 6 134 779,- Kč.

Pak už jen fasádu a vnější plášť kostela, který bude okrasou náměstí, bude hotov. A možná i díky vaší vydatné pomocí, na kterou velice spoléháme!

Pojďme se tedy společně se všemi lidmi dobré vůle pustit do tohoto ušlechtilého díla!

Požádali jsme ještě v srpnu roku 2018 Krajský úřad Středočeského kraje o povolení veřejné sbírky a 2.10.2018 nám bylo vyhověno (viz PDF). Pro účely sbírky jsme zřídili transparentní účet u České spořitelny a.s. (č. účtu: 5416511309/0800) a prosíme o příspěvek na opravu kostela.

QR kód pro načtení čísla účtu:

Aktuální stav konta.