Opravy a údržba

Výstavba kostela a koleje i jejich správa a údržba byla možná jen díky štědrosti mnohých dárců. Za okupace i socialismu se vztahy společnosti k církvím obecně silně narušily, takže se od té doby významně nedostává různých věcí, nejen financí. Nutná údržba se tedy řešila celá desetiletí svépomocí, jako např. pravidelný úklid půdních prostor od holubů, oprava fasády v roce 1984 pokládka koberce v interiéru, výstavba WC uvnitř kostela a další.

Po revoluci se více investovalo do interiéru kostela a za přispění Města Benešov se podařilo zrealizovat např. opravu vitrážových oken na kostele. Výrazným počinem bylo také pořízení nového umělecky hodnotného souboru oltáře s ambonem.

Bohužel rozpočet farnosti neumožňuje vlastní investici v potřebné výši a vyvíjená snaha o získání grantových prostředků na potřebné opravy byla v posledních 15 letech oslyšena. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že farnost vlastní jen kostel, majitelem koleje je Arcibiskupství pražské, které nám na nutné opravy přispěje částkou 0,5 mil Kč. Město Benešov tak zůstává jediným dlouhodobým přispěvatelem na údržbu této památky, jemuž tímto také děkujeme.