Bře 01

NOVÁ VÝZVA K MATERIÁLNÍ POMOCI PRO UKRAJINU

Arcidiecézní charita Praha vyhlašuje materiální sbírku pro lidi postižené válkou na Ukrajině.

Čím je možné přispět?

1)  trvanlivé potraviny: konzervy, těstoviny, rýže, cukr, suchary, sladkosti, paštiky, instantní polévky, dětské přesnídávky-kapsičky, čaj, káva

2)  hygienické prostředky: vlhčené ubrousky, mýdla, sprchové gely, šampony, dětské pleny, dámské vložky, papírové kapesníčky, apod.

Jiné dary z organizačních důvodů nemůžeme přijmout. Děkujeme za pochopení.

Kam v Benešově pomoc předat?
prostory farního úřadu Na Karlově

Kdy je možné pomoc předat?
úterý 1. 3. – čtvrtek 3. 3.    ve všechny dny 16 – 18 hod

Shromážděná materiální pomoc bude v pátek 4. 3. převezena do jednoho ze sběrných míst ACH Praha.

Finanční prostředky je možné zaslat na sbírkové konto Arcidiecézní charity Praha:
č.ú. 749986/5500, variabilní symbol 43

Úno 26

Charita ČR – sbírka pro Ukrajinu

Přispět můžete do kostelní sbírky 27.2. nebo na stránce Charity  https://svet.charita.cz/podporte-nas-hprs/charita-pro-ukrajinu/Invaze ruských vojsk na Ukrajinu a vyhlášení válečného stavu dramaticky prohlubuje bezpečnostní i humanitární situaci v zemi. Ta se v důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu na východě země potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Již nyní je v zemi na 1,5 milionu vnitřně vysídlených lidí, jejich počet ale prudce narůstá. Další stovky tisíc lidí jsou či budou nuceny uprchnout a stejně jako ti, kteří zatím ve svých domovech zůstávají, potřebují pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

Ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředíme na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. Ve spolupráci s českými úřady se zároveň připravujeme na pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice.

Aktuální zprávy Charity jsou zde https://svet.charita.cz/aktuality-svet-charita

Led 15

Poděkování za podporu Tříkrálové sbírky 2022

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky opět překonal naše očekávání. Momentální výtěžek letošního tříkrálového koledování je krásných Kč 200 988,-.

Částka se může ještě změnit, protože až do 30. dubna je možné přispět do on-line kasičky na stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Po roční pauze jste během pátku 7. ledna mohli v ulicích Benešova vidět dvě skupiny koledníků Tříkrálové sbírky. Těmi byli žáci a jejich učitelé z Archy základní školy a mateřské školy při Církvi československé husitské v Petroupimi. V sobotu 8. ledna se do domácností v Benešově a některý přilehlých obcí vydalo dalších 18 kolednických skupinek. Z vyprávění nadšených koledníků byla patrná radost, kterou dávali i dostávali od lidí, které navštívili.

V neděli 9. ledna proběhl tradiční Tříkrálový koncert v provedení Sukova komorního sboru.

Jsme rádi, že nám pomáháte pomáhat i v této náročné době. Díky Vaší štědrosti budou podpořeny tyto organizace a projekty:

 • Hospic Dobrého pastýře, Čerčany
 • Charitní šatník – místo vzájemné pomoci Benešov
 • Centrum domácí péče RUAH, o.p.s.
 • Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
 • Archa základní škola a mateřská škola při CČSH, Petroupim
 • osoby v tíživé sociální situaci na okrese Benešov

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Farní charita Benešov

Pro 13

Ahoj třetí králi!

AHOJ TŘETÍ KRÁLI!

Určitě jste už slyšeli o tříkrálovém koledování a možná jste zvažovali, že byste se přidali, protože pomáhat je cool!

Máš-li chuť se přidat k partě koledníků v naší farnosti, neváhej se ozvat!

A to buď přímo v kostele Jitce Wagnerové, panu faráři nebo komukoliv, určitě Ti rád pomůže. Nezapomeň na sebe nechat kontakt!

Rodiče nebo Vy sami můžete zavolat na telefonní číslo 602 21 21 81 a to kdykoliv po 16 hod.

Těšíme se, že se s Tebou uvidíme v sobotu 8. ledna 2022 okolo 9 hodiny v kostele sv. Anny na Masarykově náměstí!

Pro 13

Tříkrálová sbírka 2022 – plán

Vážení návštěvnici,

při čtení tohoto letáku stále není jisté, v jaké podobě proběhne Tříkrálová sbírka 2022. Rozhodující budou protiepidemická opatření vydaná v daném období.

V tuto chvíli máme tento plán:

 • v pátek 7. ledna můžete potkat koledníky v ulicích města a přispět jim do kasičky svým darem
 • v sobotu 8. ledna proběhne koledování v Benešově a přilehlých obcích, a to pouze v rodinných domcích z důvodu větší ochrany koledníků i Vás dárců
 • na obytné domy a paneláky vyvěsíme plakátky s návodem, jak přispět do on-line kasičky a nově bude možnost využít QR kód pro on-line převod finančního daru
 • konání koncertu Sukova sboru v neděli 9. ledna od 15 hod budeme muset rozhodnout operativně s ohledem na aktuální opatření

Jak tedy přispět do Tříkrálové sbírky?

 • přímým kontaktem s koledníky
 • on-line do virtuální kasičky přes platební bránu na stránkách trikralovasbirka.cz, kde zadáte částku a zvolíte příjemce prostřednictvím PSČ
 • využitím QR kódu pro platbu internetovým bankovnictvím

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Farní charita Benešov

Lis 27

Veřejná sbírka na projekt Donio sester karmelitek v Drastech

Chvála Kristu!

Zdravíme Vás z Drast, kde obnovujeme zchátralý hospodářský dvůr, aby mohl sloužit částečně nám jako klášter, částečně pro veřejnost (více: www.karmeldrasty.eu).

Máme prosbu: právě jsme zahájily veřejnou sbírku na náš projekt na webu Donio (probíhá od 19.11. do 19.1.): www.donio.cz/DuchovniCentrumDrasty

S přáním pokojných dnů
sestry karmelitky

Lis 03

Výtěžek z misijní neděle 24.10.2021

Farní charita Benešov
děkuje všem dárcům za hmotné a finanční dary pro

MISIJNÍ NEDĚLI

Výtěžek byl v letošním roce úžasných 20 428 Kč

a byl zaslán na účet Papežského misijního díla.

Zároveň probíhala dobročinná sbírka pro organizace Mary’s Meals, která je charitní nevládní nízkonákladová organizace, která se zabývá programy školního stravování v převážně rozvojových zemích, ale i u nás. Sbírku zorganizovala Kristýna Plíšková, které tímto děkujeme.

Díky Vaší štědrosti bylo zasláno na účet této organizace celkem 4 830 Kč

Lis 02

Předání mimořádného daru Felixovi a Fredovi

V uplynulém roce se navzdory pandemii podařilo shromáždit o něco více než jenom základní částku potřebnou k pokrytí životních a studijních nákladů našich dvou adoptivních studentů v Ugandě, Felixe a Freda. Po dohodě s lokálními charitními pracovníky a na základě výslovného přání našich studentů byla z těchto prostředků do každé rodiny pořízena kráva. Všem podporovatelům tohoto konkrétního charitního projektu patří velký dík.

Pokračování…