Led 14

Poděkování za podporu Tříkrálové sbírky 2024

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky opět překonal naše očekávání.

Momentální výtěžek letošního tříkrálového koledování je  257 190 Kč.

Částka se může ještě změnit, protože je možné přispívat i prostřednictvím on-line kasičky na stránkách www.TrikralovaSbirka.cz.

Během pátku 5. ledna koledovaly v ulicích Benešova tři skupiny koledníků Tříkrálové sbírky. Těmi byli žáci a jejich učitelé z Archy Základní školy a mateřské školy v Petroupimi.

V sobotu 6. ledna se do domácností v Benešově a některých přilehlých obcí vydalo dalších 26 kolednických skupinek.

V neděli 7. ledna proběhl tradiční Tříkrálový koncert v provedení Sukova komorního sboru.

Díky Vaší štědrosti budou podpořeny tyto organizace a projekty:

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Farní charita Benešov

Pro 18

Tříkrálová sbírka 2024

JAK BUDE ORGANIZOVÁNA LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA? 

  • v pátek 5. ledna můžete potkat koledníky v ulicích města a přispět jim do kasičky svým darem
  • v sobotu 6. ledna proběhne koledování v Benešově a přilehlých obcích
  • v neděli 7. ledna od 15 hod se bude konat tradiční koncert Sukova komorního sboru

Pokračování…

Led 23

Poděkování za podporu Tříkrálové sbírky 2023

Máme za sebou Tříkrálovou sbírku. Vzhledem k turbulentním událostem loňského roku jako je válka na Ukrajině a následná obrovská vlna solidarity ze strany našich občanů, růst životních nákladů a nejistota z očekávaných změn, jsme mohli oprávněně očekávat, že výnos letošní sbírky asi nepřekoná loňský.
O to větší překvapení nás čekalo po sečtení finančních darů v kasičkách, kdy jsme se dopočítali částky 250 094 Kč. Letošní výtěžek je tak o 25 % vyšší než loňský. 

Pokračování…

Pro 31

Tříkrálová sbírka 2023

JAK BUDE ORGANIZOVÁNA LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA? 

Tradičními příjemci Vašich finančních darů jsou:

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Farní charita Benešov

JAK TEDY PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY?

  • přímým kontaktem s koledníky během koledování v pátek 6. ledna a v sobotu 7. ledna
  • účastí na Tříkrálovém koncertě v neděli 8. ledna a svým dobrovolným vstupným
  • do kasičky umístěné na pobočce České spořitelny v Benešově
  • do kasiček v kostele, které budou k dispozici během bohoslužeb
  • on-line do virtuální kasičky přes platební bránu na stránkách trikralovasbirka.cz, kde zadáte částku a zvolíte příjemce prostřednictvím PSČ
  • využitím QR kódu pro platbu internetovým bankovnictvím
Lis 14

Dostavba klášterního areálu bosých karmelitek v Drastech

Jsme komunita bosých karmelitek – řeholních sester, jejichž hlavním posláním je přímluva – modlitba za druhé. Kvůli hluku a malému prostoru jsme se rozhodly vyměnit prominentní adresu v centru Prahy na Hradčanském náměstí za zanedbanou osadu, kde můžeme být blíž přírodě i lidem.

Budovaný areál v Drastech na Praze-Východ bude sloužit nejen nám, ale i všem příchozím, kteří si přijedou odpočinout a načerpat síly. Věříme, že se nám podaří proměnit zchátralý hospodářský dvůr v dobře dostupné duchovní a kulturní centrum, kde se bude moci každý, kdo bude potřebovat, obnovit a načerpat sílu a inspirace do každodenního života.

Přispět můžete do sbírky www.donio.cz/dostavba-klasterniho-arealu-v-drastech, kde jsou i detailnější infoemace o probíhající stavbě.

Vaše sestry z Drast
www.KarmelDrasty.eu