Bře 10

Tříkrálová sbírka 2020 – výtěžek

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky o něco málo předčila loňskou. Do ulic Benešova a okolních obcí se vypravilo celkem 28 kolednických skupinek a díky jejich nasazení se podařilo shromáždit nečekaných Kč 225.370,-

Díky sponzorskému daru pana Paluše a pana Knihy vynesl prodej tříkrálového trdelníku Kč 12.068,-.

V neděli se při koncertě již tradičně vystupujícího Sukova komorního sboru vybralo Kč 13.553,-.

Pokračování…

Čvn 24

Zápis ze setkání Farní rady ze dne 28. května 2019

Program:

 1. Zahájení, zhodnocení minulých bodů a úkolů
  • Okrouhlické zvony
  • Opravy, investice
 2. Noc kostelů 2019
 3. Grantové projekty na obnovu památek
 4. Akce Farní charity Benešov + Kola pro Afriku
 5. Skautský OBROK 19
 6. Využití hospodářských budov fary
 7. Připravované akce farnosti
 8. Adopce na dálku
 9. Příští termín setkání Farní rady

Pokračování…

Úno 17

Zápis ze setkání Farní rady ze dne 30. ledna 2019

Program:

 1. Zahájení, zhodnocení minulých bodů a úkolů
  1. Odstranění uschlých smrků z Klášterky
  2. Okrouhlické zvony
  3. Opravy, investice
 2. Tříkrálová sbírka 2019
 3. Grantové projekty na obnovu památek
 4. Úklid kostela sv. Mikuláše a fary
 5. Dětské mše svaté
 6. Připravované akce farnosti
 7. Adopce na dálku
 8. Příští termín setkání Farní rady
Pokačovat ve čtení