Poděkování

Upřímně děkujeme všem, kteří se připojili a ještě připojí ke sbírce, zejména městu Benešov, které se velmi citlivě a společensky zodpovědně postavilo k nastalé situaci.

Ať nám tedy Bůh požehná a dílo se podaří!

S díky, P. Mgr. Marcel Timko, farář a Farní rada ŘKF Benešov