Dub 10

Fotky ugandských seminaristů Felixe a Freda

Oba chlapci jsou živí a zdraví a dobrá zpráva je, že se po roce vrací zpátky do školy. Děkují za podporu finanční i duchovní a jsou velmi vděční zejména za poskytnuté studijní materiály s nimiž pracovali během vynucené pauzy ve školním vzdělávání. Ujišťují nás o neutuchajícím proudu modliteb svých i celých jejich rodin a vyprošují požehnání práci našich rukou.

Jen díky Vám a Vaší podpoře, ať už finanční nebo modlitební, je toto dílo možné uskutečňovat!

S díky mohu také konstatovat, že prostředky na pokrytí letošních příspěvků se již podařilo shromáždit. Zaplat Pán Bůh!

Felix

Fred

Dub 04

Promluva 4.4.2021 9:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle)

Jan 20,1-9 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“