Zář 21

Zápis ze zasedání farní rady ze dne 12.9.2012

Program:
1. Umístění jesliček.
2. Parkování pro veřejnost na farském dvoře.
3. Plán prevence kriminality – MěÚ Benešov odbor soc. věcí.
4. Vyjádření statika k budovám na farském dvoře.
5. Duchovní obnova.
6. Farní výlet na Blaník.
7. Misijní neděle.
8. Stanovení termínu příštího setkání.

Pokračování…