Lis 28

Benešovské roráty v kostele sv. Mikuláše o adventních nedělích od 8h – videozáznam

KostelSvMikulaseJako obvykle se o čtyřech adventních nedělích budou opět v kostele sv. Mikuláše v Benešově na Karlově při mši sv. od 8.00 hodin hrát a zpívat „Benešovské roráty“.

Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní.

Pokračování…

Lis 27

Veřejná sbírka na projekt Donio sester karmelitek v Drastech

Chvála Kristu!

Zdravíme Vás z Drast, kde obnovujeme zchátralý hospodářský dvůr, aby mohl sloužit částečně nám jako klášter, částečně pro veřejnost (více: www.karmeldrasty.eu).

Máme prosbu: právě jsme zahájily veřejnou sbírku na náš projekt na webu Donio (probíhá od 19.11. do 19.1.): www.donio.cz/DuchovniCentrumDrasty

S přáním pokojných dnů
sestry karmelitky

Lis 09

Synoda 2021-2023 za církev synodální

Ve středu večer na faře budou setkání s těmi, kteří nemají vlastní skupinu (místo biblické hodiny).

Veškeré potřebné informace jsou na webu synoda.cz

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces, který má posílit ducha komunikace a společné odpovědnosti v církvi.
Je rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální a univerzální.
Bude spočívat v konzultacích a v rozlišování. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu silně angažoval Lid Boží.
“Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev”.

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Lis 03

Výtěžek z misijní neděle 24.10.2021

Farní charita Benešov
děkuje všem dárcům za hmotné a finanční dary pro

MISIJNÍ NEDĚLI

Výtěžek byl v letošním roce úžasných 20 428 Kč

a byl zaslán na účet Papežského misijního díla.

Zároveň probíhala dobročinná sbírka pro organizace Mary’s Meals, která je charitní nevládní nízkonákladová organizace, která se zabývá programy školního stravování v převážně rozvojových zemích, ale i u nás. Sbírku zorganizovala Kristýna Plíšková, které tímto děkujeme.

Díky Vaší štědrosti bylo zasláno na účet této organizace celkem 4 830 Kč

Lis 02

Předání mimořádného daru Felixovi a Fredovi

V uplynulém roce se navzdory pandemii podařilo shromáždit o něco více než jenom základní částku potřebnou k pokrytí životních a studijních nákladů našich dvou adoptivních studentů v Ugandě, Felixe a Freda. Po dohodě s lokálními charitními pracovníky a na základě výslovného přání našich studentů byla z těchto prostředků do každé rodiny pořízena kráva. Všem podporovatelům tohoto konkrétního charitního projektu patří velký dík.

Pokračování…