Led 14

Poděkování za podporu Tříkrálové sbírky 2024

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky opět překonal naše očekávání.

Momentální výtěžek letošního tříkrálového koledování je  257 190 Kč.

Částka se může ještě změnit, protože je možné přispívat i prostřednictvím on-line kasičky na stránkách www.TrikralovaSbirka.cz.

Během pátku 5. ledna koledovaly v ulicích Benešova tři skupiny koledníků Tříkrálové sbírky. Těmi byli žáci a jejich učitelé z Archy Základní školy a mateřské školy v Petroupimi.

V sobotu 6. ledna se do domácností v Benešově a některých přilehlých obcí vydalo dalších 26 kolednických skupinek.

V neděli 7. ledna proběhl tradiční Tříkrálový koncert v provedení Sukova komorního sboru.

Díky Vaší štědrosti budou podpořeny tyto organizace a projekty:

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Farní charita Benešov