Bře 17

Fyzická účast na mších svatých není možná. Všechny mše svaté se budou vysílat přes internet.

Svátost smíření je možná půl hodiny přede mší svatou nebo po osobní domluvě s Marcelem Timkem.
Mše jsou v přímém přenosu od úterý do soboty od 18:00 a v neděli od 9:30. Všechny promluvy lze shlédnout i ze záznamu.
Podle předběžného plánu bude možná osobní účast na mších od 27. dubna nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob.
Pokračování…

Bře 13

Všechny mše jsou, avšak pouze pro 29 lidí!

Nedělní mše od 9:30 je zvláště pro katechumeny. Bude zajištěn video přenos. Takže můžete, využít i této možnosti. 

Využijte též tohoto přehledu bohoslužeb v ČR vysílaných online.

Všichni věřící jsou do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby sledujte ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavte v rodinném kruhu.

Bře 12

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020

Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Pokračování…