Srp 30

Poslední sázavský opat – Leander Kramář (1718 Benešov – 1801 Postupice)

Poslední sázavský opat – Leander Kramář (11. nebo 12. 2. 1718 Benešov – 1. 9. 1801 Postupice) [1]

V Sázavském klášteře se za dobu jeho existence, nejspíše již od roku 1032, v čele jeho správy vystřídalo celkem 44 opatů. Nejznámější byl pochopitelně první z nich, poustevník a benediktinský mnich svatý Prokop, zatímco o tom posledním jako kdyby nebylo bez výzkumu, hlavně v lokálních pramenech, téměř vůbec nic známo.

Pokračování…

Srp 25

Oslavy 500 let kostela sv. Jiljí ve Vlašimi

V sobotu 2. 9. 2023

v 11:00 mše sv. s panem biskupem Václavem Malým, kněžími vikariátu a bývalými kněžími, kteří ve Vlašimi působili. Bude následovat farní oběd nejen pro pozvané kněze, ale také pro všechny farníky na farní zahradě.

Program na pódiu u kostela:

  • 14:30 Divadlo Víti Marčíka s hrou Potopa,
  • 16:30 koncert Pavla Helana
  • 19:30 koncert skupiny Good Work.

V neděli 3.9.2023

v 11:00 posvícenská pontifikální mše sv. s panem arcibiskupem Janem Graubnerem.

Čtvrtek 7. 9. v 18:00 přednáška PhDr. Jany Royta: Jan Očko z Vlašimi

Čtvrtek 14. 9. v 18:00 PhDr. Jindřich Nusek: Farní kostel v průběhu staletí.

Sobota 16. 9.  v 15:00 koncert vikariátního pěveckého sboru Diphtheria,

Sobota 23. 9. koncert souboru Musica da chiesa.

Sobota 8. října v 15:00 koncert Českých madrigalistů.