Zápis ze zasedání farní rady ze dne 24. 4. 2016

ikonaPřítomni: P. Marcel Timko, M. Syrový, J. Jansa, V. Zlevor, J. Pecha, J. Šebek, Fr. Klabík, B. Novotná, M. Málková, J. Wagnerová

Nepřítomni: M. Jantač, P. Absolon

Jednání zahájil P. Marcel Timko společnou modlitbou a toto jednání probíhalo v souladu s předloženými body programu. Jednotliví účastníci pak měli možnost se k dané problematice vyjádřit, případně předložit své vlastní návrhy.

1.    BODY Z MINULÉ PORADY – harmonogram do prázdnin

1.1.    Pouť na Hrádek do Svaté brány: v sobotu 7. 5. odpoledne, z Vlašimi pěšky

V kostele je papír pro evidenci zájemců kvůli velikosti autobusu.
12:30 odjezd od sv. Anny
13:00 příjezd u Zimního stadionu
Ti co mohou, půjdou pěšky Měsíčním údolím.
15:30 mše sv. na Hrádku do cca 17h
Mše od 18.00 u sv. Anny – zrušena

1.2.    Salesiánský festival Pardubice: 14. 5. 2016.

Cestu a příspěvek Salesiánům bude hradit Farní charita.

Kapacita autobusu je naplněna.

Odjezd 7:15 od Billy. Účastníci obdrží podrobné informace.

1.3.    Termín 1. sv. přijímání: 22. 5. 2016 v 9:30h

Úklid a zdobení kostela v sobotu 21. 5. 2016 – zajistí rodiče.

Po mši v neděli bude agapé – pohoštění zajistí rodiče.

V Okrouhlici je mše sv. zrušena.

1.4.    Koncert kapely Kapři – Žalmění

1. 5. 2016 od 10:30 po mši sv. na 45 min. Poté farní kafe.

1.5.    Slavnost Těla a Krve Páně na Konopišti v neděli 29. 5. 2016 od 15:00

Letos je slavnost pořádána již po šesté. Obnovila se tradice, která byla před 100 lety za Františka Ferdinanda.

Protože je malá účast farníků, je třeba zaměřit se na větší propagaci akce.

1.6.    Zahradní slavnost + divadlo 25.6.2016 – Sestavení programu

Předběžná představa:

15:00h – 16:00h  Ekumenická bohoslužba

16:30h – 17:00h  Pánkovi – loutkové divadlo (pro předškolní děti / v sále)
(+ ev. navazující program pro „malé“ děti ± 30min)

16:00h – 18:30h Program pro školní děti (mladší mládež) – ev. varianty podle počasí

Od cca 18:00h táborák, opékání špekáčků, hudba a zpěv (pozvat Ctirada a hudebníky z Rorátů, kytaristy a zpěváky, zahrnout scholu)

Po 21:00h promítání filmu Jesus Christ Superstar (v sále/letní kino)

2.    NOVÉ BODY

2.1.    Potravinová sbírka FCHBN – 28.5.2016, ve farním sále cca 9-12h

Zajistí Jitka Wagnerová

Předmětem sbírky jsou trvanlivé potraviny, jejichž doba minimální trvanlivosti  ve větší než 6 měsíců.

Potraviny budou rozděleny mezi Nízkoprahové centrum v Benešově a Azylový dům ve Vlašimi.

2.2.    Brigáda na zahradě

Kaplička na farní zahradě je již postavena. Je třeba upravit okolní terén. Proto je na pátek 20. 5. 2016 od 16.00h vyhlášena brigáda. Je nutné, aby si brigádníci přinesli vlastní krumpáč a lopatu.

2.3.    Úklid farního sálu (vytřídění knížek) a úklid technické místnosti

Zajistí Charita 28. 5. 2016

2.4.    Termín příští pastorační rady

Další rada bude ve čtvrtek 22. 9. 2016 po mši sv. od 19h.
V Benešově dne 10. 5. 2016
Zapsali: M. Syrový a M. Málková

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.