Zápis ze zasedání farní rady ze dne 31.1.2016

1.   BODY Z MINULÉ PORADY

ikona1.1.    Pastorace snoubenců a manželů

V otázkách praktického manželského života budou snoubenci směřováni na manžele Novákovi (Liga pár páru).

Manželé Novákovi by se vzhledem ke své vytíženosti a vzdálenosti mohli věnovat pouze více párům. Avšak v Benešově je snoubenců málo, takže jim bude doporučována Vlašim.

1.2.    Plánování rozpočtu

Fakturu za vitráže ve výši 127 400 Kč se podařilo zaplatit.

Přiznání k dani z nemovitostí bylo podáno. 

V revizi nájemních smluv se bude pokračovat.

1.3.    Sv. Anna – otevřít hlavní vchod a mříž přes celý oblouk pod kůrem

Odloženo. Je potřebné se soustředit na důležitější investice.

2.    NOVÉ BODY

2.1.    Harmonogram akcí do letních prázdnin + detailní plán do Velikonoc

 1. Odstrojení stromů u sv. Mikuláše, likvidace chvojí a dřeva: proběhlo v pátek 29.1.
 2. Postní duchovní obnova: v sobotu 12.3. od 9:00, celodenní, povede P. Marcel, na odpoledne závěr mše (od 18:00 by již nebyla)
 3. Zpovědní sobota před Velikonocemi: v sobotu 19.3. (před Květnou nedělí)
 4. Velký velikonoční úklid u sv. Mikuláše: v sobotu 19.3. od 14:00 (den před Květnou nedělí)
 5. Křížová cesta v přírodě. Na květnou neděli 20.3., sraz ve 14:30 na parkovišti pod Vatěkovem
 6. Velikonoce – příprava ohně, hudby, rozdělit zpěvy (žalmy), pašije atd.
  Rozpis bohoslužeb (“Farní občasník”) – připraví Michal Syrový
  Ministrantské služby (kadidlo), nácvik prostrace: Na ministrantských schůzkách.
  Bude obřad mytí nohou, mohou i ženy.
 7. Vigilie na Bílou sobotu bude 26.3.2016 již od 19:00 (ještě v zimním čase)
 8. Termín biřmování: 17.4.
 9. Pouť na Hrádek do Svaté brány: v sobotu 7.5. od 15h, z Vlašimi pěšky
  Na mši 8.5. v 9:30 bude P. Jenda Balík
 10. Salesiánský festival Pardubice: 14.5.2016. Cestu a příspěvek Salesiánům by měla jako dříve hradit Farní charita. Charita s tím počítá a domluví se, kdo převezme organizaci. Jirka Šebek objedná autobus.
 11. Termín 1. sv. přijímání: 22.5. 9:30
 12. Noc kostelů 10.6.2016
  Ohlásit v kostele, že bude v neděli 7.2. od 19:00 na faře schůzka pro lidi, kteří jsou ochotni se zapojit. Podle toho se přizpůsobí náročnost programu.
 13. Zahradní slavnost + divadlo 25.6.
  Proběhne skromněji než loni, podle financí. Divadlo Víti Marčíka se objednávat nebude.
  Pozvat ostatní církve a muzikanty z Rorátů.
  Organizace se ujmou Jansovi.
 14. Farní tábor: nebude. Doporučeno využít jiných možností.
  V budoucnu možná pravidelné víkendovky v Nazaretu.
 15. Koncert KaPři – Žalmění: pokud by mohli, tak 12.3. Marek Jantač domluví termín.
 16. Dětské mše: První neděle v měsíci od 9:30. Čtení a přímluvy se dětem rozdělují na náboženstvích.
 17. Zajistit povolení a poražení jehličnatých stromů Na Klášterce, které rostou u zdi.

2.2.    Termín příští pastorační rady

Další rada bude 24.4.2016 od 19:00.
V Benešově dne 31. 1. 2016
Zapsal: Michal Syrový

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.