Pro 31

Nové katecheze papeže Františka o rodině každou středu

Papež FrantišekPapež František nově věnuje své pravidelné středeční katecheze tématu rodiny. Činí tak v rámci přípravy na řádné zasedání biskupské synody, které proběhne v Římě na podzim 2015. Promluvy budou  pravidelně publikovány na webu České biskupské konferece.

Pokračování…

Pro 31

Biskupové svolávají první Národní eucharistický kongres

logo Národní eucharistický kongres 2015Na plenárním zasedání České biskupské konference v říjnu 2013 bylo rozhodnuto uspořádat v roce 2015 první Národní eucharistický kongres. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat šest měsíců, od začátku roku 2015 až do červnové Slavnosti Těla a Krve Páně – hlavního dne pro farnosti. Kongres později vyvrcholí celostátním sympoziem v Brně mezi 15. a 17. říjnem 2015.

Národní eucharistický kongres není jednorázovou akcí, ale nabídkou celoroční cesty ve farnostech a hnutích.

Pokračování…

Pro 31

Papež František ve svém poselství k Světovému dni míru vyzývá k boji proti otroctví

Papež FrantišekTématu moderního otroctví se věnuje papež František ve svém poselství k 48. Světovému dni míru. Ten si církev připomene 1. ledna 2015.

Vatikán: „Naléhavě vyzývám všechny muže a ženy dobré vůle (…), aby se nestávali spoluvinnými za zlo otroctví a neodvraceli svůj zrak od utrpení bratří a sester v lidstvu, zbavovaných své svobody a důstojnosti, ale aby měli odvahu dotýkat se těla trpícího Krista“. Touto výzvou uzavírá papež František své poselství k 48. Světovému dni míru, který si církev připomene 1. ledna 2015.

Pokračování…

Pro 29

Papežovo poselství pražskému setkání hnutí Taizé

Papež FrantišekVATIKÁN/PRAHA – Účastníky ekumenického setkání mládeže, organizovaného komunitou Taizé, pozdravil psaným poselstvím také papež František.

„Nenechte se ovlivňovat svými nedostatky a mezemi“, vybízí římský biskup v listě, podepsaném kard. státním sekretářem. „Kristovým darem jste solí země, a to prostřednictvím jeho Ducha, který ve vás přebývá“, píše dále. „Obracejte se k Němu, abyste přijali vše, co po vás žádá. On přichází, aby světu opětovně dodal jeho skutečnou chuť, k níž dospíváme, jestliže odhalíme krásu společenství s Bohem, mezi bratry a sestrami“.

Pokračování…

Pro 27

V pondělí 29.12.2014 začne evropské setkání mládeže pořádané komunitou Taizé

logo TaizePraha: „Po úžasné vlně solidarity, která se vzedmula v posledních dnech, byla včera potvrzena skvělá zpráva: Každý z tisíců mladých, kteří z celé Evropy přijedou na 37. Evropské setkání Taizé, bude mít kde bydlet,“ píše komunita Taizé, která v Praze pořádá ve dnech 29. prosince 2014 – 2. ledna 2015 evropské setkání mladých.

Setkání se zúčastní na 30.000 mladých.

Pokračování…

Pro 27

24.12.2014 Video a fotky dětského vánočního představení v kostele a domově seniorů

Dětská vánoční scénkaDěti z farnosti pod vedením Majky Pechové si tak jako v minulých letech připravili krásné vánoční představení. Tento rok bylo o tom, jak hledali Josef s Marií nocleh v Benešově.

Hráli jej v Domově seniorů a v kostele na Štědrý den. Velice děkujeme!

Fotky a video celého představení (17 minut) jsou kvůli ochranně osobních údajů přístupné pouze pro přihlášené. Pokud nemáte přístup, registrujte se prosím.  Detailní popis je v tomto článku.

Pokračování…