Biskupové svolávají první Národní eucharistický kongres

logo Národní eucharistický kongres 2015Na plenárním zasedání České biskupské konference v říjnu 2013 bylo rozhodnuto uspořádat v roce 2015 první Národní eucharistický kongres. Jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat šest měsíců, od začátku roku 2015 až do červnové Slavnosti Těla a Krve Páně – hlavního dne pro farnosti. Kongres později vyvrcholí celostátním sympoziem v Brně mezi 15. a 17. říjnem 2015.

Národní eucharistický kongres není jednorázovou akcí, ale nabídkou celoroční cesty ve farnostech a hnutích.

Chceme tímto krokem prohloubit eucharistickou úctu v celé naší zemi. Věřím, že kongres přinese velké oživení víry a lásky k Eucharistii,“ říká k cíli setkání biskup Jan Vokál, delegát ČBK pro eucharistické kongresy. Pod jeho dohledem se už několik měsíců schází přípravná skupina, v níž zasedají jeden až dva zástupci z každé diecéze. Výkonným vedoucím skupiny je P. Pavel Dokládal z Českomoravské Fatimy Koclířov.

Eucharistické kongresy se v Církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Jejich hlavním tématem je Eucharistie, tedy Tělo a Krev Páně v Nejsvětější svátosti, jsou hlavním projevem úcty k ní mimo Mši svatou.

Vždy s odstupem několika let se věřící z mnoha zemí světa scházejí na Mezinárodním eucharistickém kongresu. Ten poslední, v pořadí padesátý byl v roce 2012 v Dublinu. Příští je se uskuteční v roce 2016 na Filipínách.

Veškeré další informace jsou na webu Národní eucharistický kongres 2015, kde je možné i stáhnout katecheze na jednotlivé měsíce pro práci ve farnostech. Jsou zpracovány pro děti, mládež i dospělé.

Bylo stanoveno šest základních témat na jednotlivé měsíce:
– leden – Eucharistie a jednota (připravila plzeňská diecéze)
– únor – Eucharistie a společenství (připravila pražská arcidiecéze)
– březen – Eucharistie a solidarita (připravila ostravsko-opavská diecéze)
– duben – Eucharistie a evangelizace (připravila královéhradecká diecéze)
– květen – Eucharistie a Maria (připravila českobudějovická diecéze)
– červen – Obnovení slavení Eucharistie (připravila olomoucká arcidiecéze)

V rozšířené podobě jsou uvedené zde: Hlavní témata pro farnosti probíraná během šesti měsíců od ledna do června 2015, kdy probíhá NEK nejprve na úrovni farností.

Zde je farnostem dáván velký prostor – nacházet způsoby, jak témata a s tím i celkový záměr NEK, tedy obnovu smlouvy člověka s Bohem skrze tajemství eucharistie – novou a věčnou smlouvu přiblížit různým stavům v našich společenstvích (děti, mládež, rodiny, osoby zasvěceného života aj.)

Vrcholným dnem NEK ve farnostech bude slavnost Těla a Krve Páně s následnou nedělí 7. června 2015, kdy farnosti a společenství budou prožívat „Den eucharistie“ ve své farnosti a současně celonárodní sbírkou zajistí potřebné prostředky pro uskutečnění národního vyvrcholení na podzim v Brně.

Tématem připravovaného celosvětového kongresu na Filipínách je Kristus ve vás, naděje na věčnou spásu (Eucharistie jako zdroj a nejvyšší poslání církve) se zaměřením na vztah eucharistie ke křesťanské naději a misijní činnosti církve. Motto našeho národního kongresu zní: Eucharistie – Smlouva nová a věčná.


Bratři a sestry v Kristu,
kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den (srov. J 6,54), říká Kristus svým učedníkům. V Eucharistii, Smlouvě Nového zákona, nám zanechává konkrétní, hmatatelný pokrm a nápoj, každodenní výživu pro věčný život. Naše nesmrtelná duše, stvořená k podobě a obrazu Božímu, potřebuje být živena samotným Bohem. Tohoto nejsvětějšího pokrmu a podílu na Kristově oběti se nám dostává při mši svaté. I po ní Kristus zůstává mezi námi přítomný ve svatostáncích kostelů na celém světě, aby přebýval uprostřed svého lidu a aby se každý z nás z tohoto daru mohl radovat, neustále z něj čerpat posilu a učinit z Eucharistie středobod svého života…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.