Říj 19

19.10.2014 Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni misií

Papež FrantišekVzývám ještě jednou Ducha svatého a prosím jej, aby přišel obnovit církev, otřást jí a podnítit ji k odvážnému vyjití ze sebe, aby hlásala evangelium všem národům.“
Papež František – Evangelii Gaudium čl. 261

Drazí bratři a sestry!
Ještě i dnes je mnoho lidí, kteří neznají Ježíše Krista. Misie ad gentes, k níž jsou povoláni všichni členové církve, zůstává velmi naléhavá, neboť církev je misijní svou podstatou: zrodila se, aby „vycházela na cestu“. Světový den misií poskytuje věřícím z různých kontinentů výsadní příležitost, aby se modlili a konkrétními skutky vyjadřovali svou solidaritu s podporou mladým církvím na misijních územích.

Pokračování…

Říj 18

18.10.2014 Vatikán zveřejnil závěrečné poselství biskupské synody o rodině

rp_020822.jpgVatikán: Velkou většinou 18. října 2014 schválili synodní otcové závěrečné poselství letošního shromáždění biskupů. Text adresovaný všem rodinám, zejména těm křesťanským, vyjadřuje blízkost všem, kdo žijí v obtížných situacích. Současně představuje Boží plán s lidskou láskou. Kromě poselství hlasují biskupové také o závěrečné zprávě synody, jež bude předložena papeži Františkovi.
Za rok na toto naváže řádná synoda na téma Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě.

Pokračování…

Říj 16

Program setkání Taizé 29.12.2014 až 2.1.2015 – připojte se!

LogoTaizeProsíme o zapojení se do organizace – přijďte na přípravné setkání a prosíme také o ubytování 250 mladých lidí, kteří do naší farmosti přijedou (jsou zde i další informace a videa). Vřelé přijetí je důležitější než luxus.
Mladí lidé stráví čtyři dopoledne a Silvestr setkáváním se v našem hostitelském společenství. Po ranní modlitbě se budou konat setkání s místními lidmi, kteří se angažují v různých projektech ve svém okolí, a sdílení v mezinárodních diskusních skupinkách. Také vy jste srdečně zváni k účasti.

Pokračování…

Říj 15

Shrnutí diskuzí prvního týdne biskupské synody

rp_020822.jpgTiskové středisko Svatého stolce dnes (13. října 2014) představilo shrnutí diskuzí prvního týdne biskupské synody. Tento materiál je nyní projednáván v menších skupinách, aby tak mohl každý snáze vyslovit svůj pohled na daná témata.
Trpělivost a jemnost ve vztahu ke zraněným rodinám, odmítnutí logiky„všechno, anebo nic“. To jsou některé body tzv. Zprávy po diskuzích.

Pokračování…

Říj 12

V srpnu 2014 proběhl farní tábor pro děti

Od 16. do 23.8.2014 se konal farní tábor na tábořišti u Oslova, poblíž hradu Zvíkov na soutoku Otavy s Vltavou s tématem o rytířích. Více viz Pozvánka na letní farní tábor. Při příjezdu pršelo, ale pak již bylo počasí dobré. Tábor se vydařil.

Velice děkujeme za obětavou a laskavou práci všech, kteří tábor zorganizovali a věnovali svůj čas i nepohodlí pro naše děti. Pán Bůh zaplať.

Pokračování…

Říj 11

Postup registrace pro zobrazení interních informací

Proč byste se měli přihlásit?

  • Pro zobrazení některých fotek nebo interních informací je nutné se nejprve přihlásit, protože nemohou být zveřejněny úplně všem.
  • Můžete se přihlásit k zasílání informací o nových článcích a akcích v kalendáři na vaši emailovou adresu, pokud preferujete mail a ne jiné možnosti.
  • Můžete snadněji psát komentáře k článkům a akcím.
  • Další bude v budoucnu doplněno.

Pokračování…

Říj 09

Nedělní modlitby Taizé (každou lichou neděli od 10:30 po mši)

Evropské setkání v Praze není pouze nějaká pětidenní akce, je to další etapa na „pouti důvěry na zemi“. Na konci roku budeme sdílet víru, naději a otázky zabývající se tím, co je důležité pro mladé lidi po celé Evropě. Mladí budou moct objevovat naše místní křesťanské společenství, které by je mělo přijmout.

Pojďme se společně duchovně připravit na tuto světovou pouť naděje.
Pokračování…

Říj 09

Ubytujte mladé na setkání Taizé, pomozte s organizací (informace, video)

LogoTaizeMladí účastníci (ve věku 17–35 let) si přivezou spacáky a karimatky, můžou spát na zemi. Vřelé přijetí je důležitější než fyzické pohodlí (2m2 podlahy = 1 ubytovaný). Potřebují jenom jednoduchou snídani každé ráno. Celý den budou venku na evropském setkání, vracet se budou po večerní modlitbě (v Letňanech), kolem 22:00.
1. ledna je můžete pozvat na oběd.

Stažení formuláře pro ubytování (PDF). Jsou i vytištěné v kostele. Vyplňte prosím tento formulář a dejte do krabičky v kostele nebo odevzdejte Janě Vopičkové.
Pokračování…

Říj 09

Misijní neděle 19. října 2014 – pozvánka a video

ZeměkouleNa přání papeže Františka se i my spojme s celým světem a podpořme Misijní neděli.

Před 88 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích).
Pokračování…