Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. Děkujeme!

Praha, 1. února 2017

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.

„Výsledek sbírky svědčí o veliké štědrosti našich spoluobčanů. Chci proto poděkovat každému, kdo do Tříkrálové sbírky přispěl,“ říká Lukáš Curylo, ředitel pořádající organizace Charita Česká republika. „Díky získaným penězům můžeme pomoci řadě jednotlivců a rodin, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Současně jsou pro nás závazkem, který musíme naplňovat účinným zmírňováním utrpení doma i ve světě,“ dodává Lukáš Curylo.

Celostátní Tříkrálová sbírka se v první polovině ledna konala již posedmnácté. Letošní výnos je současně také nejvyšší v historii, k dnešnímu dni (1. 2.) dosáhl 100 422 897 Kč (z toho 1 220 085 Kč tvoří výnos dárcovských SMS zaslaných během Tříkrálového koncertu). Výtěžek sbírky bude rozdělen podle předem daného klíče a podpoří několik stovek projektů.

Kde peníze pomohou

Rozdělení sbírky má přesná a neměnná pravidla: Téměř dvě třetiny (65 %) obnosu zůstanou v regionu, kde byly vykoledovány, a podpoří projekty místních Charit.

Jen několik příkladů: Nákup automobilu pro terénní služby Oblastní charity Tišnov, podpora terénní pečovatelské služby pro seniory na Strakonicku, provoz a nákup sportovních pomůcek pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka ve Dvoře Králové nad Labem, pořízení kompenzačních pomůcek a vybavení pro domácí hospicovou péči v České Kamenici, podpora seniorů prostřednictvím pečovatelské služby Matky Terezy v Ostravě, přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku, podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II. ve Stříbře, nákup polohovacích postelí a lůžkovin pro 24hodinovou péči v Domu pokojného stáří v Libiši atd.
Dalších 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit (v západních Čechách např. na provoz Domova pro seniory Bor či Noclehárny Betlém v Chebu, na východě Čech např. podpora dobrovolnického centra, provoz skladu humanitární pomoci či přímá pomoc osobám v nouzi), 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci v zahraničí (např. na podporu domácí péče v Moldavsku; z výtěžku je rovněž sestaven krizový fond pro řešení nenadálých humanitárních krizí), 5 % procent výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika a zbylých 5 % výnosu pokryje v souladu se zákonem režii sbírky.

Největší dobrovolnická akce

Letošní Tříkrálové sbírky 2017 se zúčastnilo kolem šedesáti tisíc dobrovolníků, zejména dětí ze škol, farností a skautských oddílů. „Tříkrálové skupinky letos koledovaly s téměř 22 tisíci pokladničkami. Skupinek koledníků je letos opět více než loni,“ říká hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. „Děkujeme všem malým i větším koledníkům za jejich obětavost a často i osobní statečnost, s jakou bojovali zejména s nepřízní počasí. Velké díky patří i vedoucím skupinek, koordinátorům a všem, kdo vytvořili příjemné zázemí, včetně všech ochotných pracovníků a pracovnic obecních a městských úřadů, nápomocných při úředním pečetění a otevírání pokladniček. Ani bez nich by se úspěšná akce nemohla uskutečnit,“ uzavírá Marek Navrátil.

Koledování v terénu ve všech regionech ČR proběhlo v období od 1. do 15. ledna 2017. Na sbírkový účet či dárcovskou SMS je však možné přispívat po celý rok.

Jak přispět?

Přispět do sbírky můžete zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců). Podpořit sbírku je možné také darem na účet 66008822/0800 u ČS, VS 777.

V průběhu loňské Tříkrálové sbírky (2016) se díky štědrým dárcům sešla na sbírkovém účtu částka 97 651 016 Kč. V ulicích koledovalo přes padesát tisíc dobrovolníků s 21 329 evidovanými pokladničkami.

Více na: www.trikralovasbirka.cz.

www.facebook.com/trikralovasbirka

 

Kontakt: Marek Navrátil, hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky, tel. 739 526 278
                 Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR, tel. 603 895 984

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.