Zápis ze zasedání farní rady ze dne 28. 3. 2017

ikonaPřítomni: P. Marcel Timko, M. Syrový, J. Jansa, V. Zlevor, J. Pecha, J. Šebek, Fr. Klabík, B. Novotná, J. Wagnerová, M. Jantač, M. Málková

Nepřítomni: P. Absolon

Jednání zahájil P. Marcel Timko společnou modlitbou a toto jednání probíhalo v souladu s předloženými body programu. Jednotliví účastníci pak měli možnost se k dané problematice vyjádřit, případně předložit své vlastní návrhy.

1.  Poutě

Farníkům bude nabídnuta možnost zúčastnit se 13. 5.2017 poutě na Svatou Horu, která je každoročně obětována za duchovní povolání. S přihláškami a případnými dotazy je možné obracet se na J. Šebka.

2.  Harmonogram aktivit farnosti

Michal Syrový připravil leták s přehledem velikonočních bohoslužeb a nejbližších farních akcí. Po vytištění bude leták k dispozici v kostele, případně ke stažení na farním webu.

3.  Salesiánský festival v Pardubicích

Farní Charita nebude v květnu pořádat zájezd na Salesiánský festival v Pardubicích. Jako poděkování a odměna pro koledníky z Tříkrálové sbírky bude v červnu uspořádáno setkání na farním dvoře s divadelním představením pana Marčíka.

4.  Společný úklid + výzdoba u sv. Mikuláše před Velikonocemi

Sobota 8.4.2017 odpoledne od 14h. Bude vyhlášeno v kostele.

5.  Potřebné investice/opravy

  1. Oprava/výměna vjezdových vrat na farní dvůr – je zpracovávána cenová nabídka.
  2. Úprava dvora pro parkování za mokra, pokud terén podmáčený: nebudou prováděny žádné úpravy, pouze bude omezen vjezd na farní dvůr. Za mokra bude možno parkovat pouze na zpevněných plochách tak, aby se nevjíždělo na trávník.
  3. Oprava bortících se vrat do stodoly – v řešení.
  4. Kamenný ambon u sv. Anny – probíhají jednání, je v řešení.

6.  Činnost ekonomické rady farnosti (pronájmy, daně, větší plánované výdaje)

PRF byla seznámena se ekonomickým stavem farnosti.

7.  Volby nových členů pastorační rady farnosti v květnu 2017

V květnu končí volební období pro současné členy PRF. P. Timko zajistí a vybere členy volební komise pro uspořádání nových voleb. 

8.  Termín příští pastorační rady

Bude vyhlášen až po volbách.

V Benešově dne 28. 3. 2017
Zapsal: M. Málková a M. Syrový

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.