Zápis ze zasedání farní rady ze dne 4. května 2018

Přítomni:
P. Marcel Timko, Václav Zlevor, Marek Jantač, Michal Syrový, Jiří Šebek, Antonín Šmakal, Jitka Wagnerová, Irena Jansová

ikonaProgram:

 1. Zahájení, ustavení Farní rady, volba místopředsedy
 2. Volba doplňujícího člena ekonomické rady farnosti
 3. Aktuální dění v Okrouhlici
 4. Revitalizace parku Klášterka
 5. Zahradní slavnost, ostatní akce farnosti
 6. Potřebné investice / opravy
 7. Příští termín setkání Farní rady

1. Zahájení, Ustavení Farní rady, volba místopředsedy

Setkání zahájil P. Marcel Timko společnou modlitbou, slibem všech členů nové farní rady a předáním ustavujících dokumentů jednotlivým členům. Místopředsedou farní rady byl zvolen Jiří Šebek. Předsedou je automaticky statutární zástupce farnosti, P. Timko.

Nová farní rada má pětileté funkční období a bude svolávána dle potřeby, nejméně dvakrát za rok.

2. Volba doplňujícího člena ekonomické rady farnosti

Za doplňujícího člena ekonomické rady byl zvolen Antonín Šmakal. Doplní tak P. Timka, Ondřeje Kuchaře a Martina Polívku, kteří budou působit v novém tříletém funkčním období ekonomické rady.

3. Aktuální dění v Okrouhlici

Antonín Šmakal informoval farní radu o činnosti spolku „Kulturní dědictví Okrouhlice“, který se aktuálně zabývá plány na opravu usazení zvonů ve zvonici. Tlumočil pozvánku k účasti na oslavách patrona okrouhlického kostela, sv. Vavřince v srpnu. A slíbil dohodnout společnou účast na mši svaté v neděli 3. června 2018 v 9:30h v Benešově u sv. Mikuláše a následné společné Agapé na „Farním kafi“ v prostorách fary a zahrady.

4. Revitalizace parku Klášterka

V souvislosti s navrhovanou revitalizací parku Klášterka, kterou plánuje zrealizovat město Benešov, jako dlouhodobý nájemce, informoval p. Timko o probíhajícím procesu vyhodnocování záměrů na využívání pozemku Arcibiskupstvím pražským. Farnost obdržela dotaz, zda by bylo možné investovat do úpravy stávajících hospodářských budov a případně zřídit kavárnu pro veřejnost. Vzhledem k chybějícím detailům požadavku, farní rada tento bod odložila do doby, kdy budou známy konkrétní požadavky arcibiskupství, ev. města.

5. Zahradní slavnost, ostatní akce farnosti

Podrobnosti, přesný čas, program a případné změny lze sledovat  na webu farnosti: www.farnost-benesov.cz

 1. května Noc Kostelů – u sv. Mikuláše
 2. června Společné Farní kafe s Okrouhlickou sekcí farnosti
 3. června  Ekumenická bohoslužba s táborákem na farní zahradě, sv. Mikuláš
 4. srpna Okrouhlice – sv. Vavřinec
 5. září Zahradní slavnost, farní zahrada Benešov – setkání farní rodiny

Správce webových stránek farnosti, Michal Syrový, požádal, aby mu plánované akce a jejich případné změny byly zasílány e-mailem s dostatečným časovým předstihem.

6. Potřebné investice / opravy

Farní rada projednala potřebu následujících investic:
6.1.      Projektor pro výuku náboženství – zajistí M. Jantač
6.2.      Úpravu podlahové krytiny v učebně náboženství – zajistí V. Zlevor
6.3.      Výměnu koberců v kostele sv. Mikuláše – průzkum možností provede I. Jansová

dále je třeba opravit:
6.4.     propadlý stop v bočním vchodu do kostela sv. Mikuláše a
6.5.     navýšit kapacitu odvodu dešťové vody ze střechy kostela pořízením dalšího okapového svodu

Body 6.4. a 6.5. zajišťuje p. Timko

Příští termín setkání farní rady

Další setkání farní rady proběhne v řádném termínu v měsíci říjnu 2018. V případě potřeby bude vyhlášen mimořádný termín setkání.

Dne 4. května 2018

Zapsala: Irena Jansová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.