Říj 27

11.10.2014 proběhlo v naší farnosti diecézní setkání Papežského misijního díla dětí

logo_PMDV sobotu 11.10.2014 proběhlo v naší farnosti Diecézní setkání Papežského misijního díla dětí (viz pozvánka).

Sešlo se kolem 30 dětí z celé pražské diecéze. Celý program začínal mší sv. za misie. Po mši se děti rozdělily do třech skupin a po společném občerstvení na faře vyrazily směr Konopiště. Cestou se měli děti ptát kolemjdoucích, co by udělali pro lepší svět. Odpovědi jsou vystavené v kostele na nástěnce a jejich fotky jsou na konci článku. Pokračování…

Říj 26

Podpořme od pátku 31. října 2014 pronásledované křesťany modlitbou, postem i finančně.

logo ČBKKonkrétním projevem solidarity s trpícími a prosbou za ně se má stát pátek 31. října 2014, na který proto biskupové ČR vyhlašují „Den půstu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině“. Věřící se dále mají v prvním listopadovém týdnu zúčastnit prosebných adoračních pobožností a za mír se alespoň krátce pomodlit také každý den v poledne.

Dnes je na celém světě pronásledováno až 200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů,“ píší ve svém listu biskupové českých a moravských diecézí a připomínají, že jako křesťané nemůžeme být k tomuto utrpení lhostejní.

Pokračování…

Říj 20

Poděkování sv. Anežce 15.11.2014 za 25 let svobody – pouť v katedrále

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

13. 11. 2014 uplyne dvacet pět let od svatořečení Anežky České. Tehdejší situace zároveň uvedla do pohybu rychlý sled událostí, které vedly v konečném důsledku k pádu totalitní vlády. Proto chceme Bohu poděkovat za dar této světice a za dar svobody, který dnes již platí v plném smyslu také pro církev. Zároveň chceme prosit o další přímluvu za naši církev i za naši zemi. Společně chceme oslavit toto výročí v sobotu 15. 11. v 10:30 v katedrále. Připomínku lze pojmout ve farnostech např. jako překročení hranic farností. Proto zveme ke společným poutím mezi farnostmi tak, aby se např. 17. 11. setkaly dvě nebo tři sousední farnosti v jednom z kostelů a společně poděkovaly za svobodu. Je možné se také připojit k oslavám v místě farnosti ve spolupráci s obcí.

Pokračování…

Říj 19

19.10.2014 Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni misií

Papež FrantišekVzývám ještě jednou Ducha svatého a prosím jej, aby přišel obnovit církev, otřást jí a podnítit ji k odvážnému vyjití ze sebe, aby hlásala evangelium všem národům.“
Papež František – Evangelii Gaudium čl. 261

Drazí bratři a sestry!
Ještě i dnes je mnoho lidí, kteří neznají Ježíše Krista. Misie ad gentes, k níž jsou povoláni všichni členové církve, zůstává velmi naléhavá, neboť církev je misijní svou podstatou: zrodila se, aby „vycházela na cestu“. Světový den misií poskytuje věřícím z různých kontinentů výsadní příležitost, aby se modlili a konkrétními skutky vyjadřovali svou solidaritu s podporou mladým církvím na misijních územích.

Pokračování…

Říj 18

18.10.2014 Vatikán zveřejnil závěrečné poselství biskupské synody o rodině

rp_020822.jpgVatikán: Velkou většinou 18. října 2014 schválili synodní otcové závěrečné poselství letošního shromáždění biskupů. Text adresovaný všem rodinám, zejména těm křesťanským, vyjadřuje blízkost všem, kdo žijí v obtížných situacích. Současně představuje Boží plán s lidskou láskou. Kromě poselství hlasují biskupové také o závěrečné zprávě synody, jež bude předložena papeži Františkovi.
Za rok na toto naváže řádná synoda na téma Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě.

Pokračování…

Říj 16

Program setkání Taizé 29.12.2014 až 2.1.2015 – připojte se!

LogoTaizeProsíme o zapojení se do organizace – přijďte na přípravné setkání a prosíme také o ubytování 250 mladých lidí, kteří do naší farmosti přijedou (jsou zde i další informace a videa). Vřelé přijetí je důležitější než luxus.
Mladí lidé stráví čtyři dopoledne a Silvestr setkáváním se v našem hostitelském společenství. Po ranní modlitbě se budou konat setkání s místními lidmi, kteří se angažují v různých projektech ve svém okolí, a sdílení v mezinárodních diskusních skupinkách. Také vy jste srdečně zváni k účasti.

Pokračování…

Říj 15

Shrnutí diskuzí prvního týdne biskupské synody

rp_020822.jpgTiskové středisko Svatého stolce dnes (13. října 2014) představilo shrnutí diskuzí prvního týdne biskupské synody. Tento materiál je nyní projednáván v menších skupinách, aby tak mohl každý snáze vyslovit svůj pohled na daná témata.
Trpělivost a jemnost ve vztahu ke zraněným rodinám, odmítnutí logiky„všechno, anebo nic“. To jsou některé body tzv. Zprávy po diskuzích.

Pokračování…