Kvě 31

Zápis Pastorační rady farnosti ze dne 24. 5. 2015

ikonaProgram zasedání

1. Zhodnocení realizovaných bodů z minulé rady
1.1.     Proběhlé akce. 
1.2.     Zpráva do městské kroniky za rok 2013 a 2014. 

2. PASTORACE
2.1.     Pastorace mládeže. 
2.2.     Pastorace snoubenců a manželů. 

3. BODY Z MINULÉ PORADY 
3.1.     Info od ekonomické rady. 
3.2.     Pultík na propagační materiály v obou kostelích. 
3.3.     Harmonogram aktivit farnosti 
3.4.     Využití nové místnosti na faře k setkávání 
3.5.     Umyvadlo v sále by bylo potřeba vyměnit za mycí dřez. 
3.6.     Farní knihovna. 
3.7.     Kaštan ve farním dvoře. 

4. NOVÉ BODY 
4.1.     Sbírka na Nepál 
4.2.     Pomoc při úklidu kostela sv. Mikuláše. 
4.3.     Budoucí směřování FChBN. 
4.4.     Brigáda sobota 20.6.2015 – vyklizení technické místnosti 
4.5.     Kola pro Afriku. 
4.6.     Oznámení o uzavření nájemní smlouvy prostor pro včelařský kroužek, 
4.7.     Brigády na farní zahradě. 
4.8.     Restituce. 
4.9.     Dotace na opravu vitráží kostela sv. Anny. 
4.10.       Nabídka zprostředkování nájmu pozemků. 
4.11.       Hospodaření farnosti za rok 2014. 
4.12.       Termín příští pastorační rady: 27.9.2015. 

Pokračování…

Dub 14

Zápis ze zasedání farní rady ze dne 22. 3. 2015

ikonaProgram
1. Zhodnocení realizovaných bodů z minulé rady.
1.1.     Letáček před velikonocemi
1.2.     Farní web
2. PASTORACE
2.1.     Pastorace mládeže
2.2.     Pastorace snoubenců a manželů
3. BODY Z MINULÉ PORADY
3.1.     Info od ekonomické rady
3.2.     Pultík na propagační materiály v obou kostelích
4. NOVÉ BODY
4.1.     Harmonogram aktivit farnosti
4.2.     Zpráva do městské kroniky za rok 2013 a 2014
4.3.     Využití nové místnosti na faře k setkávání
4.4.     Umyvadlo v sále by bylo potřeba vyměnit za mycí dřez
4.5.     Farní knihovna
4.6.     Kaštan ve farním dvoře
4.7.     Termín příští pastorační rady

Pokračování…

Led 31

Zápis ze zasedání farní rady ze dne 25. 1. 2015

ikonaProgram:
1. ZHODNOCENÍ REALIZOVANÝCH BODŮ Z MINULÉ RADY
1.1.     Taizé
1.2.     Vánoce (výzdoba, půlnoční, zpřístupnění jesliček, koncerty)
1.3.     Letáček před vánoci
1.4.     www.KrestanskeVanoce.cz
1.5.     Farní web
2. PASTORACE
2.1.     Pastorace mládeže
2.2.     Pastorace snoubenců a manželů
3. BODY Z MINULÉ PORADY
3.1.     Výsledky sčítání účastníků bohoslužeb z 19.10.2014
3.2.     Info od ekonomické rady
3.3.     Pultík na propagační materiály v obou kostelích
3.4.     Oprava fasády kostela sv. Anny
4. NOVÉ BODY
4.1.     Sestavit harmonogram aktivit farnosti
4.2.     Využití nové místnosti na faře k setkávání
4.3.     Farní knihovna
4.4.     Členové pastorační rady
4.5.     Termín příští pastorační rady
Pokračování…