Zápis ze setkání Farní rady ze dne 28. května 2019

Program:

 1. Zahájení, zhodnocení minulých bodů a úkolů
  • Okrouhlické zvony
  • Opravy, investice
 2. Noc kostelů 2019
 3. Grantové projekty na obnovu památek
 4. Akce Farní charity Benešov + Kola pro Afriku
 5. Skautský OBROK 19
 6. Využití hospodářských budov fary
 7. Připravované akce farnosti
 8. Adopce na dálku
 9. Příští termín setkání Farní rady

Přítomni: Marcel Timko, Václav Zlevor, Marek Jantač, Michal Syrový, Jiří Šebek, Antonín Šmakal, Irena Jansová

Omluvena: Jitka Wagnerová

 

1. Zahájení

Setkání zahájil P. Marcel Timko.

 1. Okrouhlické zvony – dle zprávy zástupce spolku Kulturní dědictví Okrouhlice, A. Šmakala, bude dokončení opravy a vyzvednutí zvonů odloženo o jeden rok. Důvodem jsou zdravotní obtíže hlavního technika rekonstrukce. Ustavení nových zvonů a jejich žehnání se tedy plánuj na svátek sobotu 8. srpna 2020 za účasti SDH Okrouhlice a zástupců obce. Na pokrytí předpokládaných výdajů zbývá shromáždit ještě několik tisíc Kč. Dárci jsou vítáni!
 2. Uschlé smrky na Klášterce byly odstraněny v rámci plánované jarní úpravy pracovníky TS.
 3. Investice a opravy:
  1. Výměna koberce v kostele sv. Mikuláše – termín prací v červenci 2019
  2. Okapy na kostele – práce budou provedeny dle kapacity osloveného klempíře

 

2. Noc kostelů 2019

Benešovská noc kostelů v kostele sv. Mikuláše proběhla v rámci celorepublikové akce v pátek 24.5.2019. Návštěvníci, jejichž celkový počet přesáhl 250 osob, se zúčastnili mše svaté na zahradě, vyslechli inspirativní koncert Pavla Helana, přednášku PhDr. Libuše Váňové o lidových zvycích během liturgického roku i meditativní pásmo duchovních textů a písní z Taizé místní scholy. Mnozí se také příjemně občerstvili na farním dvoře a setrváním v družném rozhovoru přispěli k velice milé a přátelské atmosféře celé akce.

Ve stejném termínu proběhl letos 0. ročník akce i v Okrouhlici, přednášku PhDr. Václava Bartůška v kostele sv. Vavřince navštívilo 28 lidí, kteří pak pokračovali společným agapé na místním hřbitově. Organizátoři plánují, že příští rok už bude i tato lokalita uvedena v informační brožuře akce.

Všem organizátorům v čele s manželi Pechovými a Šmakalovými velice děkujeme.

 

3. Grantové projekty na obnovu památek

V letošním roce usilovala farnost o udělení grantových prostředků ve dvou různých projektových soutěžích. Bohužel nebyly na opravu střechy kostela sv. Anny přiděleny žádné finanční prostředky. Pro shromáždění potřebných prostředků na tento účel byl zřízen transparentní bankovní účet u České Spořitelny. Číslo účtu zní: 5416511309/0800. Na konto lze již přispívat.

Předem děkujeme za Vaši podporu a přímluvnou modlitbu.

 

4. Akce Farní charity Benešov + Kola pro Afriku

Farní charita velice děkuje všem, kteří zapojili do jakékoliv akce farní charity. Ať už to byl květnový výlet s dětmi do Pardubic nebo červnová sbírka šatstva pro potřebné. Nadále a nepřetržitě také probíhá sběr kol pro Afriku. Farní charita Benešov je oficiálním sběrným místem a MUDr. Karel Navrátil kontaktní osobou této akce.

 

5. Skautský OBROK 19

Ve čtvrtek před Nocí kostelů navštívili naši farnost mladí skauti, kteří zde v rámci svého celorepublikového setkání OBROK konali tzv. službu. Pomohli nám uklidit kostel, faru, poskládali dřevo a pracovali na zahradě. Další skupina pracovala také u kostela sv. Filipa a Jakuba na Chvojně. Za své snažení dostali čaj a kávu a s požehnáním P. Timka odešli zpět do Konopiště, kde celá akce probíhala.

 

6. Využití hospodářských budov fary

Farní rada zahájila také diskuzi na téma využití hospodářských budov na farním dvoře. Impulsem byla žádost města o pronájem části velké stodoly za účelem zřízení kavárny pro návštěvníky Klášterky. Toto farní rada odmítla, nejen vzhledem k náročným investicím do zavedení inženýrských sítí do zmíněné budovy. Na konkrétních obrysech plánu využití budov se farní rada nedohodla, ale P. Timko nastínil možnost budoucího využití pro setkávání farníků, samozřejmě po patřičné úpravě prostor.

 

7. Připravované akce farnosti

Den Datum Akce
Neděle 16.6.2019 Biřmování – sv. Mikuláš v 9:30h – POZOR: tuto neděli jediná mše sv. pro celou farní rodinu + následující agapé na farní zahradě
Víkend 21.-23.6. Víkend s katechetkami na Hrádku – pro děti
Neděle 23.6.2019 Boží tělo na Konopišti, celebruje emeritní opat Michal Josef Pojezdný, OPraem, 14h
Úterý 25.6.2019 Ekumenická bohoslužba – kostel sv. Mikuláše 18h + táborák a občerstvení na farní zahradě
Pátek 28.6.2019 Rekviem za Františka Ferdinanda a manželku Žofii – kaple na Konopišti, 18h
Neděle 7.7.2019 Hrádek u Vlašimi – Poutní slavnost – program viz: http://www.hradek.speaker.cz/
Neděle 14.7.2019 Hrádek u Vlašimi – Poutní slavnost – program viz: http://www.hradek.speaker.cz/
Neděle 21.7.2019 Hrádek u Vlašimi – Poutní slavnost – program viz: http://www.hradek.speaker.cz/
Sobota 10.8.2019 Poutní slavnost sv. Vavřince, Okrouhlice
Neděle 11.8.2019 Požehnání motorových vozidel – Kostel sv. Jakuba a Filipa na Chvojně, 15h
Sobota 7.9.2019 Zahradní slavnost

Všechny doplňující informace, časy a místa konání budou uvedeny na webových stránkách (https://www.farnost-benesov.cz/) farnosti v kalendáři akcí. Akce budou také vyhlášeny v kostele.

 

8. Adopce na dálku

Hojné ohlasy na vyhlášení společné farní akce Adopce na dálku a velkorysé příspěvky farníků umožnily podpořit dva dospívající studenty semináře v ugandském Lacoru. Všem přispěvatelům i modlitebním podporovatelům akce velice děkujeme!

 

9. Příští termín setkání farní rady

Další setkání farní rady proběhne v řádném termínu v úterý 3. září 2019. V případě potřeby bude vyhlášen mimořádný termín setkání.

 

Dne 28. května 2018

Zapsala: Irena Jansová; Schválil: P. Marcel Timko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.