Zápis ze setkání Farní rady ze dne 30. ledna 2019

Program:

 1. Zahájení, zhodnocení minulých bodů a úkolů
  1. Odstranění uschlých smrků z Klášterky
  2. Okrouhlické zvony
  3. Opravy, investice
 2. Tříkrálová sbírka 2019
 3. Grantové projekty na obnovu památek
 4. Úklid kostela sv. Mikuláše a fary
 5. Dětské mše svaté
 6. Připravované akce farnosti
 7. Adopce na dálku
 8. Příští termín setkání Farní rady

Přítomni: P. Marcel Timko, Václav Zlevor, Marek Jantač, Jiří Šebek, Antonín Šmakal, Jitka Wagnerová, Irena Jansová
Omluven: Michal Syrový

1. Zahájení

Setkání zahájil P. Marcel Timko společnou modlitbou.

1.1 Okrouhlické zvony – zprávu a zhodnocení současné situace finanční sbírky na novou stolici pro zvony přednesl zástupce spolku Kulturní dědictví Okrouhlice, A. Šmakal. Ustavení nových zvonů a jejich žehnání je plánováno na svátek sv. Vavřince (sobota 10. srpna 2019) za účasti SDH Okrouhlice a zástupců obce. Na pokrytí předpokládaných výdajů zbývá shromáždit asi 144 tis Kč. Dárci jsou vítáni!

1.2 Povolení ke kácení uschlých smrků na Klášterce vydáno, stromy budou odstraněny v rámci plánované jarní úpravy pracovníky TS.

1.3 Investice a opravy:

1.3.1 Projektor pro farní sál – pořízeno

1.3.2 Výměna koberce v kostele sv. Mikuláše – termín provedení prací plánován na období květen/červen 2019

1.3.3 Okapy a strop v kostele – práce budou provedeny ve vhodném jarním termínu

1.3.4 Rohože do kostela sv. Mikuláše – pořízeny

2. Tříkrálová sbírka 2019

Ředitelka Farní charity Benešov, Jitka Wagnerová, ocenila hladký průběh letošní sbírky, zvýšení počtu navštívených domácností a benešovských občanů, kterým bylo předáno tříkrálové požehnání a v neposlední řadě i další nárůst v celkovém finančním výnosu sbírky. Děkujeme znovu všem, kteří se jakkoliv zapojili. Za obzvláště oslovující propagaci akce chceme poděkovat zejména Vláďovi Novotnému ml. Rádi bychom zužitkovali praktické postřehy a zajímavé nápady farníků a vítáme tedy plán vytvořit Tříkrálový organizační tým, který si vezme přípravy akce a šíření její myšlenky na starost. Zájemci se mohou hlásit přímo Jitce Wagnerové nebo Vláďovi Novotnému ml., úmysl bude také vyhlášen v kostele.

3. Grantové projekty na obnovu památek

V letošním roce se opět pokusíme aktivně zapojit do soutěže o veřejné prostředky na opravu památek. Ve spolupráci s Městským úřadem Benešov bude farnost usilovat o získání prostředků z Fondu obnovy památek Krajského úřadu Středočeského kraje, s dotací pokrývající 80% nákladů až do výše 6,25 mil. Kč se záměrem opravit klenby, střechu a omítku kostela sv. Anny na náměstí. Předem děkujeme za Vaši podporu a přímluvnou modlitbu.

4. Úklid kostela sv. Mikuláše a fary

Farní rada velice děkuje všem, kteří se na podzim zapojili do úklidu kostela sv. Mikuláše a společenských prostor fary. V současném období, kdy mše sv. probíhají ve filiálním kostele sv. Anny, se v kostele uklízí sporadicky, obzvláště po pohřbech. Nicméně na faře, ve společenských prostorách učeben a sálu, je šikovná a praktická ruka potřeba stále. Rozpis na úklid je nyní vyvěšen na stěně v zadní části kostela sv. Anny. Prosíme tedy o zapsání se do seznamu dle vašich možností.

5. Dětské mše svaté

Již se stalo pravidlem, že téměř každá 1. neděle v měsíci s sebou přináší kromě setkání na „farním kafi“ i „dětskou“ mši sv. (zač. v 9:30). Prosíme děti, aby se neostýchaly a i bez výslovného vyzvání pana faráře přišly k oltáři ke společné modlitbě. Už od části Ordinária „Svatý, svatý…“ mohou děti do kněžiště přicházet. A budeme rádi za hojnou účast a prosíme i rodiče mladších dětí, aby je ev. povzbudili, nebo šli jednoduše s nimi. Děti mohou samozřejmě přijít k oltáři i během jiných nedělních mší sv., které nejsou primárně označeny jako „dětské.

6. Připravované akce farnosti

Den Datum Akce
Sobota 30.3.2019 Duchovní obnova v postě, p. Marcel Timko – čas a místo bude upřesněno
Sobota 6.4.2019 koncert pod vedením Tadeáše Tulacha, účinkují farníci + hosté z pražské konzervatoře – sv. Anna po mši sv. cca 19:00h; program: J. Schreier: Oratorium na Velký pátek, A. Dvořák: Biblické písně – výběr
Neděle 7.4.2019 koncert Pěveckého sboru benešovských učitelek + mužský sbor Hlahol, Nymburk + hosté – sv. Anna, odpolední hodina – bude upřesněno, program: J.P. Palestrina: Stabat Mater + výběr písní
Sobota 13.4.2019 Zpovědní sobota – sv. Anna 9-12h
Sobota 13.4.2019 Úklid kostela sv. Mikuláše
Neděle 5.5.2019 Chvojen – poutní slavnost
Sobota 11.5.2019 Salesiánský Festival, Pardubice – výlet pro dětské tříkrálové koledníky
Pátek 24.5.2019 Noc kostelů – sv. Mikuláš, koncert Pavla Helana
Neděle 26.5.2019 1. sv. Přijímání -sv. Mikuláš v 9:30h
Neděle 16.6.2019 Biřmování – sv. Mikuláš v 9:30h – POZOR: tuto neděli jediná mše sv. pro celou farní rodinu
Víkend 21.-23.6. Víkend s katechetkami na Hrádku – pro děti
Sobota 10.8.2019 Poutní slavnost sv. Vavřince, Okrouhlice – plánované svěcení zvonů
Sobota 7.9.2019 Zahradní slavnost

Všechny doplňující informace, časy a místa konání budou uvedeny na webových stránkách (https://www.farnost-benesov.cz/) farnosti v kalendáři akcí. Akce budou také vyhlášeny v kostele.

7. Adopce na dálku

Rádi bychom se také znovu zapojili jako skupina do Adopce na dálku a podpořili tak vybrané dítě, případně děti. Zájemci o podporu dítěte – i jen částečnou, se mohou hlásit I. Jansové na mail: irena.jansova@email.cz, nebo po mši sv. kostele, případně panu faráři. Uveďte, prosím, jméno a kontakt (tel. nebo E-mail). Podle počtu zájemců bude dohodnut další postup. Těšíme se a předem děkujeme!

8. Příští termín setkání farní rady

Další setkání farní rady proběhne v řádném termínu v úterý 28. května 2019. V případě potřeby bude vyhlášen mimořádný termín setkání.

Dne 13. února 2018

Zapsala: Irena Jansová; Schválil: P. Marcel Timko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.