Zápis ze setkání Farní rady ze dne 25. února 2020

Program:

  1. Zahájení
  2. Tříkrálová sbírka 2020
  3. Oprava kostela sv. Anny
  4. Grantové projekty na obnovu památek
  5. Společenství mládeže, ministrantské schůzky
  6. Připravované akce farnosti
  7. Okrouhlické zvony
  8. Adopce na dálku
  9. Příští termín setkání Farní rady

Přítomni: Marcel Timko, Antonín Šmakal, Václav Zlevor, Michal Syrový, Marek Jantač, Jiří Šebek, Jitka Wagnerová, Irena Jansová

1. Zahájení

Setkání zahájil P. Marcel Timko společnou modlitbou.

2. Tříkrálová sbírka 2020

Ředitelka Farní charity Benešov, Jitka Wagnerová, ocenila hladký průběh letošní sbírky, zvýšení počtu navštívených domácností a benešovských občanů, kterým bylo předáno tříkrálové požehnání a v neposlední řadě i další nárůst v celkovém finančním výnosu sbírky. Děkujeme znovu všem, kteří se jakkoliv zapojili.

3. Oprava kostela sv. Anny

Potřebné prostředky na opravu kostela lze nadále posílat na Transparentní účet, jehož aktuální stav konta byl k dnešnímu dni: 303 tis. Kč

Výtěžek kostelních sbírek 3. neděli v měsíci bude také použit na tento účel.

Inzerát v Katolickém týdeníku s žádostí o příspěvek na opravu vyšel jednou v čísle 01/2020, opakovat nebudeme. Cena za otištění byla 503,- Kč.

V plánu je nadále výroba Videospotu do Televize Noe a zřízení sběrných kasiček umístěných v KIC a pokladně Konopiště.

4. Grantové projekty na obnovu památek

V letošním roce se opět pokusíme aktivně zapojit do soutěže o veřejné prostředky na opravu památek.

Ve spolupráci s Městským úřadem Benešov bude farnost usilovat o získání prostředků z Fondu obnovy památek Krajského úřadu Středočeského kraje na opravu kostela sv. Anny.

Předem děkujeme za Vaši podporu a přímluvnou modlitbu.

5. Společenství mládeže, ministrantské schůzky

Pan farář povede obnovené Ministrantské schůzky s frekvencí cca 1x za 2 měsíce. Dále by bylo velice vhodné obnovit i Společenství mládeže, pro které hledáme vedoucí. Předpokládaná frekvence schůzek by byla jednou měsíčně.

6. Připravované akce farnosti

Den Datum Akce
Sobota 28.3.2020 Úklid kostela sv. Mikuláše
Sobota 4.4.2020 Zpovědní sobota – sv. Anna 9-12h
Neděle 5.4.2020 Charitní koláč pro sv. Annu – Charita připraví koláče na prodej – výtěžek půjde na opravu kostela
Sobota 25.4.2019 Koncert komorního souboru MELOS pod vedením Tadeáše Tulacha, – sv. Anna po mši sv. cca 19:00h;
Neděle 31.5.2020 1. sv. Přijímání – sv. Mikuláš v 9:30h
Pátek 5.6.2020 Noc kostelů – sv. Anna, Benešov + Okrouhlice
Sobota 27.6.2020 Zahradní slavnost
Sobota 8.8.2020 Poutní slavnost sv. Vavřince, Okrouhlice – plánované svěcení zvonů, 10:00

Všechny doplňující informace, časy a místa konání budou uvedeny na webových stránkách (https://www.farnost-benesov.cz/) farnosti v kalendáři akcí. Akce budou také vyhlášeny v kostele.

7. Okrouhlické zvony

Na letošní léto je naplánované svěcení zvonu pro okrouhlickou zvonici a to za spolupráce Sdružení dobrovolných hasičů, Okrouhlice. Akce proběhne v sobotu 8.8.2020 od 10h.Zvon bude světit emeritní biskup Kája Herbst během mše sv. V ideálním případě (pokud se podaří dokončit náročné opravy) bude posvěcený zvon po mši sv. umístěn na opravenou stolici na zvonici a poprvé se rozezní.

8. Adopce na dálku

Již skoro rok podporujeme bohoslovce Freda a Felixe v semináři Božského srdce v Lacoru v Ugandě. Překlady dopisů od našich adoptivních synů zpřístupníme farní rodině nejen na webových stránkách, ale i v kostele – zvětšené dáme na nástěnku ke čtení.

9. Příští termín setkání farní rady

Další setkání farní rady proběhne v řádném termínu v úterý 26. května 2020. V případě potřeby bude vyhlášen mimořádný termín setkání.

 

Dne 25. února 2020

Zapsala: Irena Jansová; Schválil: P. Marcel Timko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.