Vatikán publikoval linii pro příští biskupskou synodu

Papež FrantišekTiskové středisko Svatého stolce publikovalo v úterý 9. prosince 2014 tzv. Lineamenta (v překl. linie) pro nadcházející řádné shromáždění biskupské synody. To se uskuteční ve dnech 4. – 25. října 2015 v Římě a jeho tématem bude „Povolání a poslání rodiny v církvi a současném světě“.

Vatikán: První přípravný dokument na příští světové setkání biskupů se skládá především ze závěrečné zprávy synody, která proběhla ve dnech 5. – 19. října 2014. Aby se usnadnilo přijetí této zprávy a aby se prohloubila témata, která obsahuje – uvádí vatikánské tiskové středisko –, je součástí nového textu také soubor otázek, jež pomohou s přípravou synody.

Čtyřicetšest bloků otázek přitom sleduje jednotlivé odstavce závěrečné zprávy. Text je rozdělen do tří částí:
(1) Kontext, v němž rodiny žijí, a výzvy, jimž čelí,
(2) Boží plán s rodinou a
(3) pastorační perspektivy.

Italský text bude přeložen do různých světových jazyků a rozeslán biskupským konferencím po celém světě. Ty pak mohou zvolit vhodný způsob jeho prohloubení při zapojení různých složek místní církve a dalších institucí. Na základě odpovědí bude sestaven dokument synody, na jehož základě budou biskupové jednat.

Biskupské konference a jiné církevní skupiny jsou také vyzvány, aby doprovázely synodní práce vhodnými chvílemi modlitby a slavení, především u příležitosti svátku Svaté rodiny, která letos připadá na 28. prosinec 2014. Všichni věřící jsou též pozváni k časté modlitbě za synodu. Využít přitom mohou text, který napsal papež František.

Biskupská synoda je shromáždění biskupů, kteří mají za úkol pomáhat papeži svou radou při vedení celé katolické církve. Tématu rodiny se biskupové věnují ve dvou fázích – během mimořádného shromáždění, které proběhlo ve dnech 5. – 19. října 2014, a řádného shromáždění ve dnech 4. – 25. října 2015. Rok, který obě shromáždění odděluje, má sloužit k prohloubení jednotlivých témat.

Autor: Ondřej Mléčka ČBK

Více také zde Synoda podle Františka – Katecheze Petrova nástupce na gen. audienci, nám. sv. Petra
a Papež František se ohlíží za biskupskou synodou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.