Využij bohatého programu Taizé, který je připraven i pro Tebe!

logo TaizeVšichni  bez ohledu na věk jsou vybízeni k účasti na všech částech programu, aniž by potřebovali vstupenku nebo se museli předem hlásit (předem registrovat se musejí pouze mladí lidé z jiných zemí). Vše je nabízeno zdarma.
Využijte této jedinečné příležitosti!
Od 8:30 modlitby v kostele  sv. Anny, poté v gymnáziu diskuze ve skupinách, odpoledne v Praze workshopy s biblickou a duchovní tematikou, tematikou sociální angažovanosti, Evropy, hudby, umění, dějin Prahy apod. 31.12. od 23:00 modlitba za mír v gymnáziu a oslava nového roku…

Ti, co se zapojili do setkání svojí pomocí, dostali 21.12. „Průvodce setkáním“ a  letáček s níže uvedenými informacemi.

V programu mají vedle modliteb a náboženských rozhovorů místo také různé workshopy, které se budou věnovat tématům spirituality, vzájemnému porozumění mezi náboženstvími, odkazu Jana Husa či bitvy na Bílé hoře, obecněji pak solidaritě, menšinám nebo paliativní péči.

Všechny workshopy začínají odpoledne v 15:00, pokud není uvedeno jinak. Většina workshopů, které proběhnou 30. prosince, se bude opakovat i 31. prosince.


SPIRITUALITA

Ticho a osobní modlitba (možnost osobního rozhovoru a/nebo přijetí svátosti smíření)
Kostel U Salvátora, kód AT12, Salvátorská 1045/1

Být „solí země“. Jak odpovědět na toto volání v dnešních společnostech? Zamyšlení nad biblickými texty vedené jedním bratrem z Taizé
Dominikánský klášter u sv. Jiljí, kód AA16, Jilská 7a

Víra a nevíra: z našich pochybností a strachů k osobnímu setkání s Bohem. Zamyšlení vedené otcem Tomášem Halíkem, teologem, který se věnuje dialogu mezi různými náboženstvími a dialogu s nevěřícími
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (P131), kód AU11, nám. Jana Palacha 2

Jak podporovat vzájemné porozumění mezi věřícími různých náboženství? Workshop vedený dominikánem z Istanbulu s účastí židovských a muslimských věřících
Arcibiskupské gymnázium, kód BR32, Korunní 2

Hledání víry v současných českých filmech. Filmové ukázky komentované teology Ivanou a Timem Nobleovými
Jen 30. prosince
Farnost Evangelické církve metodistické v Praze 2, kód BT80, Ječná 19

Věda a víra: jednota, boj protikladů nebo lhostejnost? Zamyšlení vedené RNDr. Jiřím Grygarem, astrofyzikem Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR
Jen 30. prosince
Univerzita Karlova – rektorát, Karolinum, kód AU11, Ovocný trh 3

Naslouchání Božímu volání. Setkání s mladými sestrami a bratry různých řeholních společenství Prahy
Emauzy – sál opata Arnošta, kód BA07, Vyšehradská 49/320


CÍRKEV

Potřebujeme církev? Zamyšlení vedené jedním z bratří z Taizé
Husův dům, kód FT32, Wuchterlova 5

Jan Hus: objevování velkého českého reformátora. Jak nám může pomoct najít si místo v dnešní církvi? Diskuse vedená Hanou Tonzarovou, Th. D., předsedkyní Komise CČSH pro jubilejní rok 2015, a Františkem Radkovským, katolickým biskupem, delegátem ČBK pro ekumenismus, předsedou ekumenické komise pro Husovo jubileum v roce 2015
Tento workshop začíná ve 14:30
31. prosince: „Jan Hus: objevování velkého českého reformátora. Jak nám může pomoct najít si místo v dnešní církvi? Diskuse vedená Hanou Tonzarovou, Th. D., předsedkyní Komise CČSH pro jubilejní rok 2015″
Kostel sv. Mikuláše, kód AA13, Staroměstské náměstí

Bílá hora: jak se místo tragické bitvy (1620) mezi rozdělenými křesťany stalo místem smíření a modlitby za jednotu. Setkání se sestrami benediktinkami z kláštera na Bílé Hoře
Klášter benediktinek Bílá Hora, kód FB02, Karlovarská 3/6

Příběhy „podzemní církve“ z doby komunismu v bývalém Československu. Setkání s českým historikem a odvážnými svědky víry
Benediktinské arciopatství v Břevnově, kód FB03, Markétská 28/1

Malá provizorní společenství: mladí lidé vyslaní komunitou Taizé strávili několik týdnů životem v nějaké čtvrti, kde sdíleli život místních obyvatel, modlili se a byli svědky evangelia
Jen 31. prosince
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, kód CU31, Komenského nám. 400/9


SOLIDARITA / SPOLEČNOST

Prokazování větší solidarity v našich moderních společnostech. Iniciativy mladých lidí pro boj s chudobou
Klášter františkánů Panny Marie Sněžné, kód AA04, Jungmannovo nám. 18

Chránit společně práva menšin. Setkání se členy Rady vlády pro národnostní menšiny ČR
Jen 30. prosince
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, kód CU31, Komenského nám. 400/9

Doprovázení umírajících a jejich rodin v domácím prostředí. Sdílení se členy týmu paliativní péče (lékařem, sestrou a psychosociálním pracovníkem)
Jen 30. prosince
JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, kód BR61, Salmovská 8

Co můžeme udělat pro větší zapojení lidí s postižením ve společnosti? Členové několika sdružení a aktivní svědkové sdílejí své iniciativy
Jen 31. prosince
JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, kód BR61, Salmovská 8

Je možné dnes věřit politice? Jak povzbudit mladé lidi, aby se angažovali v politickém životě své země? Diskuse vedená mladými německými a českými politiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (P301), kód AU11, nám. Jana Palacha 2

Být křesťanem v dnešním světě obchodu? Setkání s vedoucími pracovníky různých společností
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (P300), kód AU11, nám. Jana Palacha 2

Vstříc humánnější ekonomii a společnosti větší solidarity: jak je kreativně a s důvěrou opět nastolit? Perspektivy a návrhy Tomáše Sedláčka, filozofa a experta na makroekonomii, a Markéty Sedláčkové, socioložky Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (P200), kód AU11, nám. Jana Palacha 2

Aby naše město bylo lepším místem k životu: kreativní iniciativy, které nám pomáhají čelit ekologickým výzvám dneška
Riverside International School of Prague, kód FU31, Milady Horákové 300/129

Evropa v roce a po roce 2015: jakou budoucnost chceme? Diskuse vedená expertem na mezinárodní bezpečnostní politiku
Jen 30. prosince
Sbor Církve bratrské, kód AT61, Soukenická 15

Má mír budoucnost? Jak čelit zmatku dnešního světa? Diskuse se dvěma experty na mezinárodní bezpečnostní problémy
Jen 31. prosince
Univerzita Karlova – rektorát, Karolinum, kód AU11, Ovocný trh 3


UMĚNÍ A VÍRA

Když umění hluboce promlouvá k duši. Dialog mezi umělci a věřícími
Salesiánské středisko – divadlo, kód GR71, Kobyliské nám. 640/11

„Chodit v temnotě“: poezie a umění jako odolnost proti zlu. Život a dílo Bohuslava Reynka, českého básníka a grafika (reprodukce jeho prací jsou v modlitebních halách v Letňanech)
Jen 31. prosince
Farnost Evangelické církve metodistické v Praze 2, kód BT80, Ječná 19

Hledání Boha v moderním a současném českém umění. Návštěva Veletržního paláce
Tento workshop začíná ve 14:30. Vstup s pozvánkou. Omezený počet pozvánek je k dispozici na informacích.
Národní galerie, Sbírka moderního a současného umění, kód GU71, Dukelských hrdinů 47

Duchovní hudba od baroka do dnes. Viola a varhany, hrají Pavel Ciprys z České filharmonie a Josef Kšica, varhaník pražské katedrály
Kostel sv. Ignáce, kód BA06, Ječná 505/2

Návštěva miniaturní Prahy z 30. let 19. století – krásného modelu Antonína Langweila v Muzeu hl. m. Prahy
Jen 30. prosince. Pro vstup zdarma ukažte tuto brožuru.
Muzeum hlavního města Prahy, kód GU72, Na Poříčí 52/1554

Pouť ulicemi Prahy se zastávkami u významných historických památek a krátká úvaha o kráse víry
Tento workshop začíná ve 14:30
Místo setkání: Kostel sv. Ignáce, kód BA06, Ječná 505/2

(Kódy u adres míst, kde se budou workshopy konat, jsou kódy, podle kterých lze najít místo na mapě, kterou dostanou mladí lidé po příjezdu do Prahy.)

Převzato z www.taizepraha.cz


Program setkání Taizé 29.12.2014 až 2.1.2015 – připojte se!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.