Vánoce 2022/2023, výstava o piaristech – Kroměříž 2022, výročí od narození Jeremiáše Soudného 2.10.1702

Výstava o piaristech Kroměříž 2022, výročí od narození Jeremiáše Soudného 2. 10. 1702 byly jedním ze základních motivů pro výzkum a seznamování se s dějinami a životem piaristického řádu.

Průběhu zde připomínaných akcí napomohly, jak také zde můžeme vidět, dvě závažné okolnosti. Šlo především o konání výstavy Piaristé na Moravě a ve Slezsku. Místa a památky řádu zbožných škol, která se konala ve dnech 30. června až 2. října 2022 ve výstavních prostorách  v arcibiskupském zámku v Kroměříži na Moravě. Právě na základě jejího katalogu, nazvaného  „Piaristé na Moravě a ve Slezsku. Průvodce po lokalitách“, jsem napsal na web farnosti Benešov článek o této kulturní události. Nakonec vyrazila z Benešova dne 22. 9. 2022 čtyřčlenná skupinka nadšenců do Kroměříže již podrobně předem popsanou výstavu shlédnout, jak dokládá i zde přiložená obrazová dokumentace za textem. Pevně však doufám, že tato naše skupina nebyla jediná, která na tuto zprávu reagovala a že tuto zajímavou výstavu vidělo více farníků z Benešova, nebo si alespoň objednalo její katalog, který se stal jednou ze základních pomůcek pro studium dějin piaristického řádu v našich zemích.

Shodou okolností se výstava konala v roce, kdy uplynulo 320 let od narození významného středoevropského piaristy P. Jeremiáše Soudného a Matre Dolorosa (*2. 10. 1702 Benešov, + 9. 3. 1768 Kroměříž). Vzhledem k tomu, že tento piarista byl v letech 1760–1766 provinciálem piaristického řádu, který tehdy sídlil v Mikulově na Moravě, a pochopitelně v podstatné části svého života pobýval ve městech Benešově i Kroměříži, kam se nakonec vrátil i po svém mikulovském působení v čele nejstarší středoevropské piaristické provincie, mohou si nárok na připomínání i oslavování odkazu tohoto významného člena piaristického řádu a výjimečné osobnosti z přelomu baroka a klasicismu právem činit obě zde uvedená města (Benešov i Kroměříž). Život P. Jeremiáše Soudného a význam pro činnost piaristického řádu v českých zemích se konala dne 19. 10. 2022 v Městské knihovně v Benešově přednáška, nazvaná Významný piarista Jeremiáš Soudný.

Vánoce 2022/2023 poskytly tak vlastně autorovi těchto řádků čas na krátké zamyšlení nad těmito událostmi. Vzhledem k výše uvedené návštěvě na výstavě v Kroměříži i jím přednesené benešovské knihovní přednášce i vánoční době považuji za vhodné, přidat ještě kratší článek Václava Bartůška  napsaný v roce 2014 původně pro jihomoravský vlastivědný bulletin Malovaný kraj, vydávaný v Břeclavi s názvem Vánoce Jeremiáše Soudného, který vznikl na základě análů piaristické provincie založených v roce 1758, vedených až do poloviny 19. století a uložených v Národním archivu v Praze ve fondu řád Piaristů. Článek osvěží rovněž některá fakta, hlavně ta uvedená v říjnové (rok 2022) přednášce v Benešově a zároveň přinese čtenářům také odlesk atmosféry Vánoc vzdálené barokní doby. S přáním hezkého prožití Vánoc v celé jejich délce a zvýšení další touhy po poznávání historie

Václav Bartůšek

Obrázky k cestě do Kroměříže (foto vše Jiří Bartoloměj Sturz)

1) Výprava z Benešova Michal Sejk, Jitka Bartůšková, Václav Bartůšek a Jiří Bartoloměj Sturz (z Liberce) na náměstí v Kroměříži s arcibiskupským zámkem v pozadí.

2) Výprava z Benešova s editorem výstavy a katalogu Miroslavem Myšákem v expozici výstavy.

3) Ukázka z expozice výstavy (monstrance (z piaristických kostelů Lipníka nad Bečvou, Mikulova a Kyjova).

4) Portrét jednoho z prvních piaristů z Říma P. Glyceria Landrianiho (+1618), který se jinak nachází v muzeu Podblanicka, od piaristického malíře a výtvarníka a rektora zdejší koleje P. Aegidia Hechta a S. Ferdinando, který působil v Benešově v roce 1704 jako první.


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.